گام به گام درس اول عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی | ترجمه متن درس و پاسخ تمرین ها
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

گام به گام عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی و رشته های فنی و کاردانش ترجمه متن درس و پاسخ تمرین…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 576
گام به گام درس دوم عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی | ترجمه متن درس، پاسخ تمرین ها و نورهای قرآن
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

گام به گام عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی و رشته های فنی و کاردانش ترجمه متن درس، پاسخ تمرین…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 233
گام به گام درس سوم عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی | ترجمه متن درس، پاسخ تمرین ها و نورهای قرآن
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

گام به گام عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی و رشته های فنی و کاردانش ترجمه متن درس، پاسخ تمرین…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 11
گام به گام درس چهارم عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی | ترجمه متن درس، پاسخ تمرین ها و نورهای قرآن
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 18
گام به گام درس پنجم عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی | ترجمه متن درس، پاسخ تمرین ها و نورهای قرآن
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 34
گام به گام درس هفتم عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی | ترجمه متن درس، پاسخ تمرین ها و نورهای قرآن
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : اَلدَّرْسُ السّابِعُ: يا مَن في الْبِحارِ عَجائِبُهُ


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 32
گام به گام درس هشتم عربی (1) پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی | ترجمه متن درس، پاسخ تمرین ها و نورهای قرآن
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: صِناعَةُ التَّلميعِ في الْأَدَبِ الْفارِسيِّ


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 31
ترجمۀ تمام متن های عربی، زبان قرآن (1) دهم رشته رياضی و تجربی | درس 1 تا 8
بروزرسانی شده در 17 آذر 95
عربی، زبان قرآن (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّٰهُ اَلدَّرْسُ الثّاني: اَلْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ اَلدَّرْسُ…


مهران قاسمی    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 36