گام به گام زیست شناسی (1) پایه دهم اختصاصی رشته تجربی | پاسخ تمامی فعالیت های فصل 1 تا 4
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : فصل 1: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا + پاسخ فعالیت صفحه 10 + پاسخ فعالیت صفحه 11 + پاسخ فعالیت…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 46
گام به گام زیست شناسی (1) پایه دهم اختصاصی رشته تجربی | پاسخ تمامی فعالیت های فصل 5 تا 7
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد + پاسخ فعالیت صفحه 90 فصل 6: از یاخته تا گیاه + پاسخ فعالیت…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 14