راهنمای گام به گام هندسه (1) دهم رشته ریاضی | فصل 2: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : * فصل 2: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن * درس اول: نسبت و تناسب در هندسه درس دوم: قضیۀ تالس…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 20
راهنمای گام به گام هندسه (1) دهم رشته ریاضی | فصل 4: تجسم فضایی
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : * فصل 4: تجسم فضایی * درس اول: خط، نقطه و صفحه درس دوم: تفکر تجسمی


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 9