راهنمای گام به گام فارسی (1) پایه دهم | معنی لغات مهم و پاسخ کارگاه متن پژوهی ستایش و درس 1: چشمه و سنگ
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی شعر به نام کردگار+ آرایه های به کار رفته ** معنی شعر چشمه و سنگ + آرایه…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 891
راهنمای گام به گام فارسی (1) پایه دهم | معنی لغات مهم و پاسخ کارگاه متن پژوهی درس 2: از آموختن، ننگ مدار
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** پاسخ کارگاه متن پژوهی ** پاسخ درک و دریافت صفحه 26 کتاب درسی مباحث : ** فصل…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 505
راهنمای گام به گام فارسی (1) پایه دهم | معنی لغات مهم و پاسخ کارگاه متن پژوهی درس 3: سفر به بصره
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی عبارت های مهم درس ** پاسخ کارگاه متن پژوهی مباحث : ** فصل دوم: ادبیات…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 37
راهنمای گام به گام فارسی (1) پایه دهم | معنی لغات مهم و پاسخ کارگاه متن پژوهی درس 5: کلاس نقاشی
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی عبارت های مهم درس ** پاسخ کارگاه متن پژوهی مباحث : ** فصل دوم: ادبیات…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 50
راهنمای گام به گام فارسی (1) پایه دهم | معنی لغات مهم، معنی شعر و پاسخ کارگاه متن پژوهی درس 6: مهر و وفا
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی شعر مهر و ماه + آرایه های به کار رفته ** معنی عبارت های مهم درس ** پاسخ…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 61
راهنمای گام به گام فارسی (1) دهم عمومی کلیه رشته ها | درس 7: جمال و کمال
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی عبارت های مهم درس ** پاسخ کارگاه متن پژوهی ** پاسخ درک و دریافت قسمت…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 4
راهنمای گام به گام فارسی (1) دهم عمومی کلیه رشته ها | درس 8: در سایه سار نخل ولایت
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی ابیات مهم درس ** پاسخ کارگاه متن پژوهی مباحث : ** فصل چهارم: ادبیات پایداری…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 6
راهنمای گام به گام فارسی (1) دهم عمومی کلیه رشته ها | درس 9: غرش شیران
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی ابیات درس ** پاسخ کارگاه متن پژوهی ** پاسخ درك و دريافت مباحث : ** فصل…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 5
راهنمای گام به گام فارسی (1) دهم عمومی کلیه رشته ها | درس 10: دریادلان صف کش
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** پاسخ کارگاه متن پژوهی مباحث : ** فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی درس 10: دریادلان…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 103
راهنمای گام به گام فارسی (1) دهم عمومی کلیه رشته ها | درس 11: خاک آزادگان
بروزرسانی شده در 1 مهر 96
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری عمومی کلیه رشته ها

شامل: ** معنی لغات مهم ** معنی ابیات درس ** پاسخ کارگاه متن پژوهی ** پاسخ درک و دريافت مباحث : ** فصل…


گام به گام دهم    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 12