لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

لحن شعر «فضل خدا» و شعر «ای همه هستی ز تو پیدا شده»

   
  21 مهر 19:39

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
فارسی و نگارش پنجم دبستان

لحن شعر فضل خدا چه تفاوتی با لحن ای همه هستی زتو پیدا شده دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امير علي نجاتي شكوه
در 10 آبان 15:40

3 پرسش 25 پاسخ 40 امتیاز

لحن هر دو شعر آرام وبی هیجان است