لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

لحن شعر «فضل خدا» و شعر «ای همه هستی ز تو پیدا شده»

   
  21 مهر 19:39

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
فارسی و نگارش پنجم دبستان

لحن شعر فضل خدا چه تفاوتی با لحن ای همه هستی زتو پیدا شده دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر نجفی
  3 اردیبهشت 18:23

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ازنظر اهنگ باهم متفاوت هستن و....

   روژینا همه ویسی
  5 بهمن 17:28

6 پرسش 21 پاسخ 60 امتیاز

فضل خدا پرسشی است اما ای همه هستی ارام است

   علی احمدی
  21 دی 19:22

13 پرسش 87 پاسخ 186 امتیاز

ارام و دلنشین.

   امير علي نجاتي شكوه
  10 آبان 15:40

3 پرسش 55 پاسخ 68 امتیاز

لحن هر دو شعر آرام وبی هیجان است