لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا تعدادی از روزنامه های فارسی زبان دوره قاجار در خارج از کشور منتشر می شدند؟

   شمسی شعبانی
  18 مهر 20:16

89 پرسش 120 پاسخ 552 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چرا تعدادی از روزنامه های فارسی زبان دوره قاجار در خارج از کشور منتشر می شدند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سهیل ...
در 23 مهر 23:12

12 پرسش 40 پاسخ 85 امتیاز

چون که اون روزنامه ها انتقادات تندی علیه حکومت وقت میکردند و داخل ایران حق چاپ و نشر نداشتند

   TALISCHI_Singer_Fan Z
در 19 مهر 11:03

10 پرسش 306 پاسخ 303 امتیاز

بی کفایتی مسئولین و پادشاهان ان زمان نسبت ب رشد فرهنگ در جامعه ایران