لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا تعدادی از روزنامه های فارسی زبان دوره قاجار در خارج از کشور منتشر می شدند؟

   شمسی شعبانی
  18 مهر 20:16

127 پرسش 173 پاسخ 900 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چرا تعدادی از روزنامه های فارسی زبان دوره قاجار در خارج از کشور منتشر می شدند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Soheil Ahmadi
  23 مهر 23:12

20 پرسش 72 پاسخ 158 امتیاز

چون که اون روزنامه ها انتقادات تندی علیه حکومت وقت میکردند و داخل ایران حق چاپ و نشر نداشتند

   mAhOoR mels
  19 مهر 11:03

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

بی کفایتی مسئولین و پادشاهان ان زمان نسبت ب رشد فرهنگ در جامعه ایران