لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چه عواملی باعث شده بود که کشورهای استعمارگر روس و انگلیس در دوره قاجار بر ایران غلبه کنند؟

   شمسی شعبانی
  18 مهر 20:13

89 پرسش 120 پاسخ 552 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چه عواملی باعث شده بود که کشورهای استعمارگر روس و انگلیس در دوره قاجار بر ایران غلبه کنند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   TALISCHI_Singer_Fan Z
در 19 مهر 11:01

10 پرسش 306 پاسخ 303 امتیاز

بی کفایتی پادشاهان قاجار
و پادشاهان صرفا جهت خوشگذرانی خود ب سفر های خارجی میرفتند و برای منفعت خویش عهدنامه های ننگین را امضا میکردند