لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چه عواملی باعث شده بود که کشورهای استعمارگر روس و انگلیس در دوره قاجار بر ایران غلبه کنند؟

   شمسی شعبانی
  18 مهر 20:13

127 پرسش 173 پاسخ 900 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چه عواملی باعث شده بود که کشورهای استعمارگر روس و انگلیس در دوره قاجار بر ایران غلبه کنند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Parsa VA
  14 آبان 19:34

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

بی کفایتی و بی لیاقتی پادشاهان قاجار که برای خوش گذرانی و سفر های خود و منفعت های خودشان عهد نامه هایی که انگلیسی و روسی به آن ها می دادند امضا می کردند

   عرفان شیخ حسنی
  12 آبان 15:33

1 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

به دلیل بی لیاقتی شاهان قاجار

   mAhOoR mels
  19 مهر 11:01

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

بی کفایتی پادشاهان قاجار
و پادشاهان صرفا جهت خوشگذرانی خود ب سفر های خارجی میرفتند و برای منفعت خویش عهدنامه های ننگین را امضا میکردند