لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کنایه در خویش را از وی ایمن گردان

   .. S
  17 مهر 21:52

36 پرسش 128 پاسخ 352 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

خویش را از وی ایمن گردان. کنایه به چه چیزی دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   GO Die .
  18 مهر 11:19

11 پرسش 135 پاسخ 176 امتیاز

از اون دوری کن :/

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Nesaaa Gh
  18 مهر 10:21

2 پرسش 24 پاسخ 104 امتیاز

ازش فاصله بگیر

   Kian ♡
  20 مهر 15:09

46 پرسش 272 پاسخ 1301 امتیاز

دوری کردن

   Rahil Ghasemi
  18 مهر 17:54

4 پرسش 12 پاسخ 39 امتیاز

توی کتاب نگاه نو نوشته : خودت را از او آسوده خاطر کن.
ولی اسمی از کنایه نیاورده و این معنیش هست

   پادشاه قلبم کسیه که تنها ملکه ی قلبش منم
  18 مهر 12:51

4 پرسش 201 پاسخ 911 امتیاز

دوري کردن فاصله گرفتن

   GO Die .
  18 مهر 11:22

11 پرسش 135 پاسخ 176 امتیاز

با جمله ی قبلیش معنی کامل تره  :/

   Law Breaker
  18 مهر 11:20

7 پرسش 139 پاسخ 193 امتیاز

یعنی این که از آن شخص دوری کند(دور شود)