لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کنایه در خویش را از وی ایمن گردان

   FIERY :)
  17 مهر 21:52

27 پرسش 95 پاسخ 243 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

خویش را از وی ایمن گردان. کنایه به چه چیزی دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   sogand : )
در 18 مهر 11:19

11 پرسش 140 پاسخ 178 امتیاز

از اون دوری کن :/

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Nesaaa Gh
در 18 مهر 10:21

1 پرسش 19 پاسخ 81 امتیاز

ازش فاصله بگیر

   کیان کی مرام.عزیزم میلادت مبارک!.!
در 20 مهر 15:09

14 پرسش 38 پاسخ 276 امتیاز

دوری کردن

   راحیل قاسمی
در 18 مهر 17:54

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

توی کتاب نگاه نو نوشته : خودت را از او آسوده خاطر کن.
ولی اسمی از کنایه نیاورده و این معنیش هست

   y.sarab. alone
در 18 مهر 12:51

2 پرسش 33 پاسخ 167 امتیاز

دوري کردن فاصله گرفتن

   sogand : )
در 18 مهر 11:22

11 پرسش 140 پاسخ 178 امتیاز

با جمله ی قبلیش معنی کامل تره  :/

   Daren Wade
در 18 مهر 11:20

7 پرسش 39 پاسخ 73 امتیاز

یعنی این که از آن شخص دوری کند(دور شود)