لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سودمند ترین تغییر شیمیایی در طبیعت چیست؟

   نسرین غفارپور
  17 مهر 20:20

2 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

سودمند ترین تغییر شیمیایی در طبیعت


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Sh Far
  19 مهر 11:21

12 پرسش 100 پاسخ 565 امتیاز

سلام...
سودمند ترین تغییر شیمیایی در طبیعت فتوسنتز هست و بعد از آن هضم غذا..
(نه فقط برای انسان)
البته یه تغییر سودمند دیگه هست که به ما گفتن پوسیده شدن جسد گیاهان و جانوران که خیلی مفیده


و زیان بار ترین تغییر هم زنگ زدن آهن هست که دوستان گفتن...
چون از هر نظر نگاه کنی ضرره

   Sedigheh samadi
  12 آبان 16:11

6 پرسش 16 پاسخ 53 امتیاز

فتوسنتز

   .. A ..
  20 مهر 14:02

3 پرسش 163 پاسخ 120 امتیاز

سلام.برای طبیعت فتوسنتز ه.

   Law Breaker
  18 مهر 15:23

7 پرسش 139 پاسخ 193 امتیاز

فقط برای خود انسان:هضم غذا
برای انسان و طبیعت:فتوسنتز

البته فکر کنم.........

   Tara .
  18 مهر 10:22

16 پرسش 117 پاسخ 763 امتیاز

خیلی از واکنش های شیمیایی سودمند هستند و برای ما مفید اند مثل تولید امونیاک بنابراین نمیتونیم بگیم سودمندترین واکنش کدوم هست چون بی نهایت واکنش سودمند داریم.
ولی زیان اورترین واکنش زنگ زدن اهنگ هستش(به خاطر خسارت های مالی و مادی که میزنه میگیم زیان بار ترین)

   .. S
  18 مهر 22:03

36 پرسش 128 پاسخ 352 امتیاز

فتوسنتزه فک کنم:/