لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کلماتی که با تغییر واج معنایشان عوض شود

   لیانا سهرابی
  17 مهر 19:34

40 پرسش 18 پاسخ 260 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

چند کلمه که با تغییر واج معنایشان عوض شود؛ نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   زهراء سواری
  18 مهر 12:49

1 پرسش 45 پاسخ 299 امتیاز

دُر_دَر
سَر_سِر

   ehteram hakkari
  18 مهر 13:23

104 پرسش 1026 پاسخ 10694 امتیاز

ده -(ده (روستا)
گل-(گل (مخلوط خاک واب)
چشم -(چشم(معنی قبول کردن)
مردم -(مردم (انسان ها)
ببخشید علامت هاشونو نداشتم ولی معنی هاشونو نوشتم ببخش

   اسماعیل نوربخش
  20 مهر 15:20

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

آخر (دیگر) اخر (پایان)

    mahdiyeh hossein-zadeh
  24 مهر 19:48

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

اینجا قسمت انشا نداره؟
اگه میشه انشای با موضوع محیط مدرسه چگونه محیطی هس ؟ از نظر همه چی&**&*

   mAhOoR mels
  18 مهر 20:01

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

کره و کُره
گل و گُل
کشتی و کُشتی
سُرم سَرم
و......