لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کلماتی که با تغییر واج معنایشان عوض شود

   لیانا سهرابی
  17 مهر 19:34

28 پرسش 19 پاسخ 185 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

چند کلمه که با تغییر واج معنایشان عوض شود؛ نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   زهـــرا سواری
در 18 مهر 12:49

0 پرسش 33 پاسخ 213 امتیاز

دُر_دَر
سَر_سِر

   احترام حکاری
در 18 مهر 13:23

5 پرسش 38 پاسخ 179 امتیاز

ده -(ده (روستا)
گل-(گل (مخلوط خاک واب)
چشم -(چشم(معنی قبول کردن)
مردم -(مردم (انسان ها)
ببخشید علامت هاشونو نداشتم ولی معنی هاشونو نوشتم ببخش

   اسماعیل نوربخش
در 20 مهر 15:20

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

آخر (دیگر) اخر (پایان)

    mahdiyeh hossein-zadeh
در 24 مهر 19:48

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

اینجا قسمت انشا نداره؟
اگه میشه انشای با موضوع محیط مدرسه چگونه محیطی هس ؟ از نظر همه چی&**&*

   TALISCHI_Singer_Fan Z
در 18 مهر 20:01

10 پرسش 306 پاسخ 303 امتیاز

کره و کُره
گل و گُل
کشتی و کُشتی
سُرم سَرم
و......