لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تلمیح در هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد

   FIERY :)
  17 مهر 13:24

26 پرسش 94 پاسخ 242 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

در متن هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد تلمیح به کدام آیه قرآنی دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Don’t twist the lion’s tail
در 17 مهر 14:20

3 پرسش 39 پاسخ 49 امتیاز

«حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا.» (بحارالانوار، ج 70، ص 73)

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Daren Wade
در 17 مهر 19:59

7 پرسش 32 پاسخ 67 امتیاز

آیه ی مقابله:

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

به اعمالتان (حسابتان) رسیدگی کنید قبل از آنکه(پیش از آنکه)به اعمالتان(حسابتان)رسیدگی شود.


کتاب بحارالانوار،جلد هفتادم،صفحه 73

   jahad m
در 17 مهر 15:31

2 پرسش 8 پاسخ 15 امتیاز

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

   y.sarab. alone
در 17 مهر 14:10

2 پرسش 32 پاسخ 151 امتیاز

تلميح به حديث(حاسبوا قبل ان تحاسبوا) به حساب اعمالتان برسيد قبل از اينکه به حسابتان رسيدگي شود