لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معنی و مفهوم بیت الماس ریزه شد نمک سوده حکیم/ در زخم بستن جگر لخت لخت ما

   Tara .
  10 مهر 12:16

16 پرسش 117 پاسخ 758 امتیاز
زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

بیت زیر را معنی کرده و سپس مفهوم ان را بیان کنید:

الماس ریزه شد نمک سوده حکیم/در زخم بستن جگر لخت لخت ما
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Kian ♡
  11 مهر 15:55

46 پرسش 272 پاسخ 1296 امتیاز

معنی. هنگام جدا کردن نمک از الماس . الماس ریز و نمک در امده سود حکیم شد و در بستن زخم جگر لخته لخته شد. مفهوم نباید وقتی دوماده از هم جدا نمیشن رو با روش های دیگه جدا کرد ممکن است خراب شود.

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری