طرز کار میکروسکوپ را توضیح دهید؟ | گاما

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

طرز کار میکروسکوپ را توضیح دهید؟

   zari zari
  15 اسفند 14:02
علوم تجربی ششم دبستان

نور در میکروسکوپ چگونه می تواند در دیدن تصویر نمونه به صورت روشن به ما کمک کند؟


   سروش حقیقی
در 9 خرداد 19:19

اکثر اشیایی که توسط میکروسکوپ مشاهده میشوند نسبت به نور شفاف هستند  .وقتی نور سفید به یک جسم قرمز بتابد تمامی طول موجهای موجود در نور سفید بجز نور قرمز در ان جذب می شودو یک جسم با ناحیه قرمز را در یک زمینه سفید بخاطرانکه دارای کنترل است رنگی  می باشد می توان دید.

   سارا جلالی
در 3 فروردین 11:40

اکثر اشیایی که توسط میکروسکوپ مشاهده میشوند نسبت به نور شفاف هستند  .وقتی نور سفید به یک جسم قرمز بتابد تمامی طول موجهای موجود در نور سفید بجز نور قرمز در ان جذب می شودو یک جسم با ناحیه قرمز را در یک زمینه سفید بخاطرانکه دارای کنترل است رنگی  می باشد می توان دید.

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.