لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مکان اولیه در فیزیک

   آیناز پدرام فر
  3 مهر 19:57

15 پرسش 94 پاسخ 666 امتیاز
فیزیک (3) تجربی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

منظور از مکان اولیه در فیزیک (x0 ) چیه؟
و مکان اولیه چه اعدادی میتونه باشه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mohammad M
در 4 مهر 13:02

1 پرسش 9 پاسخ 46 امتیاز

منظور از مکان اولیه مکان شروع حرکت(t=0) هست.
مکان اولیه هرجایی و هرعددی میتونه باشه

   y.sarab. alone
در 4 مهر 13:24

2 پرسش 32 پاسخ 151 امتیاز

به مکان جسم در آغاز حرکت(مبدازمان) مکان اوليه ميگن،توي معادله اگه t=0 قرار بدي مکان اوليه بدست مياد که اگه صفر شد ميگيم در مبدا زمان در مبدا مکان هس،واگر مثبت شد ميگيم جسم در مبدا زمان جلوتر از مبدا مکانه ولي اگر منفي شد ميگيم جسم در مبدا زمان عقب تر از مبدا مکانه