لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرمول شیمیای جوهر نمک و اتانول

   پریا خضری
  30 شهریور 12:05

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

فرمول شیمیای جوهر نمک و اتانول را بنویسید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
  24 مهر 12:14

139 پرسش 791 پاسخ 5875 امتیاز

جوهر نمک(یا هیدروکلریک اسید یا اسیدم سالیس یا موریاتیک اسید): HCl

اتانول(یا الکل اتیلیک یا اتیل الکل یا الکل میوه): C2H5OH

   آیدین ناقل
  9 فروردین 17:50

6 پرسش 73 پاسخ 376 امتیاز

سلام

فرمول شیمیایی جوهر نمک:HCL

فرمول شیمیایی اتانول: C2H5OH

   رضا اصغرزاده
  1 مهر 6:35

1 پرسش 24 پاسخ 69 امتیاز

جوهر نمک = HCl
اتانول = C2H5OH

   عرفان کاهانی
  26 مهر 12:14

8 پرسش 69 پاسخ 123 امتیاز

جوهر نمک =HCI
اتانول=C2H5OH

   سینا محسن زاده
  21 مهر 20:11

0 پرسش 42 پاسخ 39 امتیاز

جوهر نمک : HCL

اتانول : C2H5OH

   کیان عامل
  1 مهر 20:04

11 پرسش 18 پاسخ 70 امتیاز

جوهر برابر با hcl

   امیر حسین نجفی
  31 شهریور 12:37

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

جوهر نمک=HCl
اتانول=C2H5OH

   محمدمعراج صادقی
  9 مهر 17:23

9 پرسش 44 پاسخ 139 امتیاز

ئدوئد