لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حدس هوشمندانه و منطقی پژوهشگران

   پریا خضری
  30 شهریور 12:03

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران برای توضیح علت یک پدیده ارایه می دهند __________ نام دارد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
در 24 مهر 11:46

1 پرسش 91 پاسخ 546 امتیاز

چون فقط یه حدس منطقیه بهش فرضیه میگن

   سیدمصطفی محیطی
در 16 مهر 18:50

0 پرسش 17 پاسخ 13 امتیاز

فرضیه

   alireza bodagi
در 31 شهریور 10:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فرضیه

   sogand : )
در 31 شهریور 8:45

11 پرسش 140 پاسخ 178 امتیاز

فرضیه

   فرید خدایاری
در 30 شهریور 22:28

0 پرسش 10 پاسخ 20 امتیاز

فرضیه

   محمد عالی وند
در 30 شهریور 20:17

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

فرضیه