لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

حدس هوشمندانه و منطقی پژوهشگران

   پریا خضری
  30 شهریور 12:03

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

حدس هوشمندانه و منطقی که پژوهشگران برای توضیح علت یک پدیده ارایه می دهند __________ نام دارد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
  24 مهر 11:46

139 پرسش 801 پاسخ 5988 امتیاز

چون فقط یه حدس منطقیه بهش فرضیه میگن

   عرفان کاهانی
  26 مهر 14:16

9 پرسش 71 پاسخ 133 امتیاز

فرضیه یک پاسخ احتمالی برای پرسش ها است ولی برای دانشمندان هم می تواند هوشمندانه باشد

   کوروش یوسفی
  7 آبان 17:47

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

به حدسی که کامل باشد و ازمایش شده باشد نظریه میگویند اما به حدس ازمایش نشده فرضیه میگویند

   .. A ..
  4 آبان 19:25

3 پرسش 163 پاسخ 120 امتیاز

به یک حدس احتمالی فرضیه می گویند.

   .. A ..
  4 آبان 19:25

3 پرسش 163 پاسخ 120 امتیاز

به یک حدس احتمالی فرضیه می گویند.

   alireza bodagi
  31 شهریور 10:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فرضیه

   GO Die .
  31 شهریور 8:45

11 پرسش 135 پاسخ 176 امتیاز

فرضیه

   فرید خدایاری
  30 شهریور 22:28

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

فرضیه

   محمد عالی وند
  30 شهریور 20:17

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

فرضیه

   MOSTAFA MOHITI
  16 مهر 18:50

1 پرسش 20 پاسخ 21 امتیاز

فرضیه