لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

رابطه جرم و وزن

   پریا خضری
  30 شهریور 11:53

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

جرم یک جسم و نیروی جاذبه ی زمین که بر ان جسم وارد می شوند با هم چه نسبتی دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آیناز پدرام فر
در 30 شهریور 22:15

15 پرسش 94 پاسخ 664 امتیاز

سلام
فرمول وزن w=mg
m= جرم g= شتاب جاذبه
هرچه جرم بیشتر باشد وزن بیشتر میشود.
یا به عبارتی دیگر رابطه مستقیم یا خطی دارند

   علیرضا محمودی فرد
در 24 مهر 12:13

1 پرسش 105 پاسخ 642 امتیاز

سلام

جرم و وزن هر دو به توده اجسام مربوط میشن و مفاهیمی تا حدی نزدیک به هم دارن تا حدی که به اشتباه مکررا توی گفتگوهای عوامانه بجای هم استفاده میشن؛ رابطه شون از لحاظ فرمولی مستقیمه و با یه ضریب که توی هر فاصله گرانشی مقداری ثابته، به هم مرتبطن که این ضریبg یا شتاب گرانشی زمین هس

رابطه بین جرم و وزن هم W=mg هس که W مخفف Weight به معنی وزن با واحد نیوتن و نماد N، پارامتر m مخفف Mass به مفهوم جرم با واحد کیلوگرم و نماد Kg و پارامتر g هم، مخفف Gravity به معنای جاذبه(شتاب گرانشی زمین) هس

مقدار g توی محاسبات دبیرستان معمولا 10 فرض میشه
توی نزدیک زمین این شتاب معمولا بین اعداد 9.78 تا 9.82 متغیره و لذا بیشتر 9.8 فرض میشه توی محاسبات دانشگاهی؛ اما اگه هدف محاسبات دقیق و نگارش مقالات پژوهشی و تخصصی باشه، بعضا نیازه که مقدار دقیق اون لحاظ بشه

اینکه رابطه شون مستقیم و بصورت خطی با هم ارتباط دارن یعنی هرچی جرم یه جسم بیشتر باشه، نیرویی که برای پایین کشیدن اون و رسوندنش به سطح زمین وارد میشه هم بیشتره ولذا وزن بیشتری به اون اطلاق میشه

موید باشین

   مبین بابائی
در 16 مهر 16:56

2 پرسش 10 پاسخ 67 امتیاز

جرم*نیروی گرانشی = وزن
در زمین ---> جرم*9.8 = وزن ---> تقریبا 10
در ماه نیروی گرانشی 1 ششم زمین
جرم به کیلو گرم
وزن بر نیوتن

   sajedeh .
در 1 مهر 22:01

0 پرسش 112 پاسخ 412 امتیاز

طبق فرمول W=mg نسبت مستقیم دارند.


 

   سیدمصطفی محیطی
در 16 مهر 18:49

0 پرسش 17 پاسخ 13 امتیاز

فرمول: m.g
m جرم جسم g شتاب جاذبه

   فرید خدایاری
در 30 شهریور 22:44

0 پرسش 10 پاسخ 20 امتیاز

نسبت مستقیم به صورت a=f/g
a=نیروی جاذبه ی زمین
f=جرم جسم