لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

رابطه جرم و وزن

   پریا خضری
  30 شهریور 11:53

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

جرم یک جسم و نیروی جاذبه ی زمین که بر ان جسم وارد می شوند با هم چه نسبتی دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Whatever Forever
  30 شهریور 22:15

55 پرسش 423 پاسخ 3279 امتیاز

سلام
فرمول وزن w=mg
m= جرم g= شتاب جاذبه
هرچه جرم بیشتر باشد وزن بیشتر میشود.
یا به عبارتی دیگر رابطه مستقیم یا خطی دارند

   علیرضا محمودی فرد
  24 مهر 12:13

139 پرسش 801 پاسخ 5988 امتیاز

سلام

جرم و وزن هر دو به توده اجسام مربوط میشن و مفاهیمی تا حدی نزدیک به هم دارن تا حدی که به اشتباه مکررا توی گفتگوهای عوامانه بجای هم استفاده میشن؛ رابطه شون از لحاظ فرمولی مستقیمه و با یه ضریب که توی هر فاصله گرانشی مقداری ثابته، به هم مرتبطن که این ضریبg یا شتاب گرانشی زمین هس

رابطه بین جرم و وزن هم W=mg هس که W مخفف Weight به معنی وزن با واحد نیوتن و نماد N، پارامتر m مخفف Mass به مفهوم جرم با واحد کیلوگرم و نماد Kg و پارامتر g هم، مخفف Gravity به معنای جاذبه(شتاب گرانشی زمین) هس

مقدار g توی محاسبات دبیرستان معمولا 10 فرض میشه
توی نزدیک زمین این شتاب معمولا بین اعداد 9.78 تا 9.82 متغیره و لذا بیشتر 9.8 فرض میشه توی محاسبات دانشگاهی؛ اما اگه هدف محاسبات دقیق و نگارش مقالات پژوهشی و تخصصی باشه، بعضا نیازه که مقدار دقیق اون لحاظ بشه

اینکه رابطه شون مستقیم و بصورت خطی با هم ارتباط دارن یعنی هرچی جرم یه جسم بیشتر باشه، نیرویی که برای پایین کشیدن اون و رسوندنش به سطح زمین وارد میشه هم بیشتره ولذا وزن بیشتری به اون اطلاق میشه

موید باشین

   عرفان کاهانی
  26 مهر 14:17

9 پرسش 71 پاسخ 133 امتیاز

هرچه جرم بیشتر شود وزن ان جرم هم بیشتر می شود

   مبین بابائی
  16 مهر 16:56

3 پرسش 27 پاسخ 155 امتیاز

جرم*نیروی گرانشی = وزن
در زمین ---> جرم*9.8 = وزن ---> تقریبا 10
در ماه نیروی گرانشی 1 ششم زمین
جرم به کیلو گرم
وزن بر نیوتن

   sajedeh Sa
  1 مهر 22:01

0 پرسش 157 پاسخ 682 امتیاز

طبق فرمول W=mg نسبت مستقیم دارند.
 

   MOSTAFA MOHITI
  16 مهر 18:49

1 پرسش 20 پاسخ 21 امتیاز

فرمول: m.g
m جرم جسم g شتاب جاذبه

   فرید خدایاری
  30 شهریور 22:44

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

نسبت مستقیم به صورت a=f/g
a=نیروی جاذبه ی زمین
f=جرم جسم