لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عملکرد ترازوها روی سیاره های مختلف

   پریا خضری
  30 شهریور 11:49

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

عملکرد کدامیک از ترازو های زیر بر روی هیچ سیاره ای دچار مشکل نمی شود؟ چرا؟
( دو کفه ای یا آشپزخانه یا دیجیتال فنری یا باسکول فنری)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نیکا هندی
  7 آبان 22:14

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

دوکفه ای .چون هردو کفه باید با هم برابر باشند و هم در ترازو دوکفه ای فنر وجود ندارد و اینکه درنیروسنج فنر وجود دارد.

   عرفان کاهانی
  26 مهر 14:23

9 پرسش 71 پاسخ 126 امتیاز

همه ی ترازو ها بدلیل تغیر جرم و وزن اجسام در سیارات دیگر اعداد متفاوتی نشان می دهند

   رضا اصغرزاده
  1 مهر 6:44

1 پرسش 24 پاسخ 64 امتیاز

تمام ترازو ها با جاذبه سیارات کار می کنند پس هر ترازویی که با سنگینی اجسام کار کنه در سیارات مختلف اغداد مختلف نشون می دهد

   فرید خدایاری
  30 شهریور 22:35

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

همه دچار مشکل میشوند به دلیل اینکه جاذبه تو سیارات مختلف یک مقدار نیست بنابراین وزن یک جسم معین هرگز در زمین و زحل یک اندازه نمیباشد (نیروی وزن=ma)