لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

عملکرد ترازوها روی سیاره های مختلف

   پریا خضری
  30 شهریور 11:49

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

عملکرد کدامیک از ترازو های زیر بر روی هیچ سیاره ای دچار مشکل نمی شود؟ چرا؟
( دو کفه ای یا آشپزخانه یا دیجیتال فنری یا باسکول فنری)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عرفان کاهانی
در 26 مهر 14:23

5 پرسش 38 پاسخ 83 امتیاز

همه ی ترازو ها بدلیل تغیر جرم و وزن اجسام در سیارات دیگر اعداد متفاوتی نشان می دهند

   رضا اصغرزاده
در 1 مهر 6:44

0 پرسش 14 پاسخ 39 امتیاز

تمام ترازو ها با جاذبه سیارات کار می کنند پس هر ترازویی که با سنگینی اجسام کار کنه در سیارات مختلف اغداد مختلف نشون می دهد

   فرید خدایاری
در 30 شهریور 22:35

0 پرسش 10 پاسخ 20 امتیاز

همه دچار مشکل میشوند به دلیل اینکه جاذبه تو سیارات مختلف یک مقدار نیست بنابراین وزن یک جسم معین هرگز در زمین و زحل یک اندازه نمیباشد (نیروی وزن=ma)