لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اختلاف پتانسیل آرامش

   مجید بیت سیاح
  28 شهریور 14:59

3 پرسش 4 پاسخ 35 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

1.اختلاف پتانسیل آرامش و پتانسیل؟
2. ناقل عصبی در کدوم شبکه ساخته میشه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فرید خدایاری
  30 شهریور 23:12

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

1- اختلاف پتانسیل ارامش معادل 65-میلی ولته به طوری که داخل سلول نسبت به خارج اون منفی تره وپتانسیل عمل معال 40+میلی ولت ولی توجه داشته باشید که فاصله ی بین مثبت و منفی شدن پتانسیل فقط 2هزارم ثانیس
2- تو هیچ کدوم ساخته نمیشه بلکه تو هسته ی نورون ساخته میشه

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمد مهدی ناصری فرد
  23 دی 21:25

2 پرسش 3 پاسخ 12 امتیاز

1- اختلاف پتانسیل آرامش 70- میلی ولته که هردو سوی غشا مثبت اند ولی داخل نسبت به بیرون کمتره و در پتانسیل عمل به 30+ میرسه که داخل حالا بیشتر از بیرونه که دوباره میخواد به پتانسیل ارامش برگرده یه کم از 70- کمتر میشه یعنی حدود 75- و دو باره به 70- میرسه
2- ناقل عصبی در هسته سولو ساخته میشه و با اگزوسیتوز و مصرف(ATP) خارج میشه

   تابان مولوی
  19 مهر 13:39

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

۱-در حالت آرامش یعنی وقتی که نورون فعالیت عصبی نداره اختلاف پتانسیل درون تسبت به بیرون منفی هفتاد میلی ولته یعنی درون نسبت به بیرون منفی تره ولی وقتی که نورون تحریک بشه و بخواد فعالیت عصبی انجام بده در اثرباز شدن کانال دریچه دار سدیمی اتفاقی نی افته که درون نسبت به بیرون مثبت تر میشه و اختلاف پتانسیل به مثبت سی میلی ولت میرسه در این حالت میگیم پتانسیل عمل اتفاق افتاده.
۲-ناقل عصبی یک پیک شیمیایی کوتاه برده که درون هسته نورون در جسم یاخته ای همواره در حال تولید است و به سمت پایانه آکسون هدایت میشه.