لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

یافتن تعداد عضوها و زیرمجموعه های یک مجموعه

   امیرحسین مجیدی
  26 شهریور 22:27

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

مجموعه A راداریم. اگر 2 عضو به آن اضافه شود، به تعداد زیر مجموعه هایش ۱۹۲ واحد افزوده میشود. مطلوبست یافتن تعداد اعضای این مجموعه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پروین دارجی
  27 شهریور 17:11

15 پرسش 19 پاسخ 115 امتیاز

فرمول زیرمجموعه ها :دو به توان تعداد اعضا
تعداد اعضا برابر است با n:
بنابراین: دو به توان n+2 منهای دو به توان n برابر است با 192.
سپس از دو به توان n فاکتور میگیریم و داخل پرانتز داریم دو به توان دو به علاوه یک که جواب پرانتز میشه سه .
پس داریم 2 به توان n در سه برابر با 192 . دو طرف معدله را تقسیم بر سه میکنیم داریم :دو به توان n مساوی با 64 . n=6

   Mahla B
  13 مهر 22:40

1 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

سلام.چرا1-4شد؟

   ELINA* *FAEZ
  9 مهر 15:07

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

2 به توان 2 =4 
3=4-1
192 تقسیم بر 3
میشه 64
64 تجزیه میکنیم
میشه 6^2
2 به توان 6
یک راه بسیار سریع و آسان

   محمود رضا میرزایی
  27 شهریور 23:00

11 پرسش 49 پاسخ 332 امتیاز

2^(n+2)=2^n+192→2^(n+2)-2^n=192→2^n (2^2-1)=192→2^n=192/3=64→2^n=2^6