لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

من یک سکه را چهار بار پرتاب کردم و هر چهار بار رو آمد، پس چگونه می گویند که احتمال آمدن رو و پشت برابر است؟

   مهدی افتخاری
  14 اسفند 15:53

18 پرسش 0 پاسخ 180 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

من یک سکه را چهار بار پرتاب کردم و هر چهار بار رو آمد، پس چگونه می گویند که احتمال آمدن رو و پشت برابر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد ابراهیمی
15 اسفند 11:07

0 پرسش 2 پاسخ 57 امتیاز

 اینکه شما سکه را چهار بار انداختید و هر چهار بار یک طرف سکه آمده است ربطی به بحث احتمال ندارد. همانطور که احتمال از اسمش مشخص است احتمال آمدن یک طرف سکه را مشخص می کند. در قالب همین سوال چون سکه دو رو دارد پس سهم آمدن هر طرف نصف یا همان `1/2` است. پس احتمال اینکه روی سکه بیاید و یا پشت سکه هر کدام نصف یا `1/2` می باشد. به عنوان مثالی دیگر فرض کنید شما شش کتاب با عنوان های ریاضی، هدیه، علوم، فارسی، قرآن و اجتماعی در کیف خود دارید. هنگامی که معلم می گوید کتاب فارسی را بیرون بیاورید، اگر شما داخل کیف را نگاه نکنید احتمال اینکه کتاب فارسی بیرون بیاید یک به شش است. پس احتمال تنها به تعداد انتخاب ها ربط دارد نه به شانس شما!

   ابراهیم غفوری
17 اسفند 15:50

2 پرسش 3 پاسخ 20 امتیاز

برای رو یا پشت آمدن سکه هرکدام بصورت جدا یک دوم احتمال دارد


و احتمال هم جز اتفاقاتی نیس که پیش بینی شود

   میر عبدواله نظیری
3 خرداد 0:46

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

ببینید اصلا احتمالات کلان با احتمالات جزع به وجود می آیند . مثلا مطلب دوست ما مثل این می مونه که ما نمی تونیم خانواده چهار فرزندی پسر داشته باشیم . در حالی که احتمالش ۱ بر ۱۶ است یعنی به طور متوسط از ۱۶ خانواده ۴ فرزندی یک مورد چنین است .ولی ممکنه حتی ما در ۱۶ خانواده ۴ فرزندی هم ، همچین اتفاقی نیافتد . در واقع احتماش ۱ به ۱۶ به توان ۱۶ است . و همینطور تا آخر ، یه جور هیولای فراکتالی احتمالی تولید میشه که در کل وقتی nبه بی نهایت میل می کند عدد مذکور به دست می آید . در واقع ما برای تجربه کلاسیک که امکان پذیر نیست ، تعدا آزمایش ها را بالا می بریم و تمام .

   سارا جلالی
3 فروردین 11:46

4 پرسش 19 پاسخ 58 امتیاز

چون سکه دو رو دارد پس احتمال اینکه سکه رو بیاید یا پشت دو حالت دارد  احتمال رو امدن سکه یک به دو است

   امیرحسین کاظمی
16 اسفند 17:26

0 پرسش 5 پاسخ 1 امتیاز

احتمال یعنی چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد ولی هنوز ما نتیجه ی این اتفاق را نمی دانیم . پس مجبوریم احتمال را 50%و50% فرض کنیم.