لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

من یک سکه را چهار بار پرتاب کردم و هر چهار بار رو آمد، پس چگونه می گویند که احتمال آمدن رو و پشت برابر است؟

   مهدی افتخاری
  14 اسفند 15:53

18 پرسش 0 پاسخ 178 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

من یک سکه را چهار بار پرتاب کردم و هر چهار بار رو آمد، پس چگونه می گویند که احتمال آمدن رو و پشت برابر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد ابراهیمی
  15 اسفند 11:07

0 پرسش 2 پاسخ 62 امتیاز

 اینکه شما سکه را چهار بار انداختید و هر چهار بار یک طرف سکه آمده است ربطی به بحث احتمال ندارد. همانطور که احتمال از اسمش مشخص است احتمال آمدن یک طرف سکه را مشخص می کند. در قالب همین سوال چون سکه دو رو دارد پس سهم آمدن هر طرف نصف یا همان `1/2` است. پس احتمال اینکه روی سکه بیاید و یا پشت سکه هر کدام نصف یا `1/2` می باشد. به عنوان مثالی دیگر فرض کنید شما شش کتاب با عنوان های ریاضی، هدیه، علوم، فارسی، قرآن و اجتماعی در کیف خود دارید. هنگامی که معلم می گوید کتاب فارسی را بیرون بیاورید، اگر شما داخل کیف را نگاه نکنید احتمال اینکه کتاب فارسی بیرون بیاید یک به شش است. پس احتمال تنها به تعداد انتخاب ها ربط دارد نه به شانس شما!

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 15:50

2 پرسش 3 پاسخ 28 امتیاز

برای رو یا پشت آمدن سکه هرکدام بصورت جدا یک دوم احتمال دارد
و احتمال هم جز اتفاقاتی نیس که پیش بینی شود

   BENYAMIN no time to die
  4 تیر 20:01

3 پرسش 218 پاسخ 1192 امتیاز

اینکه شما سکه را چهار بار انداختید و هر چهار بار یک طرف سکه آمده است ربطی به بحث احتمال ندارد. همانطور که احتمال از اسمش مشخص است احتمال آمدن یک طرف سکه را مشخص می کند. در قالب همین سوال چون سکه دو رو دارد پس سهم آمدن هر طرف نصف یا همان
1
/
2
است. پس احتمال اینکه روی سکه بیاید و یا پشت سکه هر کدام نصف یا
1
/
2
می باشد. به عنوان مثالی دیگر فرض کنید شما شش کتاب با عنوان های ریاضی، هدیه، علوم، فارسی، قرآن و اجتماعی در کیف خود دارید. هنگامی که معلم می گوید کتاب فارسی را بیرون بیاورید، اگر شما داخل کیف را نگاه نکنید احتمال اینکه کتاب فارسی بیرون بیاید یک به شش است. پس احتمال تنها به تعداد انتخاب ها ربط دارد نه به شانس شما!

    هستی سیدرزاز
  20 اردیبهشت 11:53

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

تو یه سوال هیچی‌ از‌ محیط رو نداده بود نه قطر نه شعاع اما هیچ جوابی هم نزده بود من چیکار کنم؟؟

   علیرضا اقدم
  25 اسفند 21:36

10 پرسش 31 پاسخ 89 امتیاز

این به شانس
اصلا من 60 بار سکه انداختم همه اش رو امد تو میتونی بگی که دفعه ی بعد هم رو بیاد

   میر عبدواله نظیری
  3 خرداد 0:46

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

ببینید اصلا احتمالات کلان با احتمالات جزع به وجود می آیند . مثلا مطلب دوست ما مثل این می مونه که ما نمی تونیم خانواده چهار فرزندی پسر داشته باشیم . در حالی که احتمالش ۱ بر ۱۶ است یعنی به طور متوسط از ۱۶ خانواده ۴ فرزندی یک مورد چنین است .ولی ممکنه حتی ما در ۱۶ خانواده ۴ فرزندی هم ، همچین اتفاقی نیافتد . در واقع احتماش ۱ به ۱۶ به توان ۱۶ است . و همینطور تا آخر ، یه جور هیولای فراکتالی احتمالی تولید میشه که در کل وقتی nبه بی نهایت میل می کند عدد مذکور به دست می آید . در واقع ما برای تجربه کلاسیک که امکان پذیر نیست ، تعدا آزمایش ها را بالا می بریم و تمام .

   سارا جلالی
  3 فروردین 11:46

10 پرسش 29 پاسخ 129 امتیاز

چون سکه دو رو دارد پس احتمال اینکه سکه رو بیاید یا پشت دو حالت دارد  احتمال رو امدن سکه یک به دو است

   امیرحسین کاظمی
  16 اسفند 17:26

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

احتمال یعنی چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد ولی هنوز ما نتیجه ی این اتفاق را نمی دانیم . پس مجبوریم احتمال را 50%و50% فرض کنیم.

   مطهره سیدآبادی
  12 تیر 12:35

2 پرسش 6 پاسخ 18 امتیاز

این بحث ربطی به مبحث احتمال ندارد و همانطور که احتمال از اسمش مشخصه به معنی شاید اتفاق بیفتد یا اصلا اتفاق نیفتد و به همین دلیل چون سکه دورو دارد احتمال دادند که امکان امدن هر دوطرف ۱/۲ است