لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کار در فرآیندهای ترمودینامیکی هم فشار، هم دما، هم حجم و بی در رو

   آتنا عطایی
  24 شهریور 12:33

4 پرسش 13 پاسخ 34 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

مقایسه |W| و W در چهار فرآیند هم فشار، هم دما، هم حجم و بی در رو به چه صورت در میاد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آتنا عطایی
  16 مهر 16:08

4 پرسش 13 پاسخ 34 امتیاز

تو کتابم بوده فقط 2 تا تمرین جدا !
:/