لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معمای ریاضی: فروش تخم مرغ ها

   نرجس محمدزاده
  22 شهریور 17:48

2 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

مادر سه فرزند به آن ها می گوید که من به هر یک از شما مقداری تخم مرغ می دم آن ها رو ببرید و بفروشید به دختر اول ۵۰ تخم مرغ می دهد و دختر دوم ۳۰ تخم مرغ و دختر سوم ۱۰ تخم مرغ ولی باید به یک قیمت بفروشید و حق پول دادن یا تخم مرغ دادن به یک دیگر را ندارید و باید شب پول هایتان یکسان باشد آنها باید چه کنند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نرجس محمدزاده
  24 شهریور 18:43

2 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

ابتدا هر نفر تعداد تخم مرغ های خود را به دسته های ۷ تایی تقسیم می کند دختری که ۱۰ تا دارد و یک بسته ی ۷ تایی دارد و سه دانه و دختر دوم ۳۰ تا دارد می شود ۴ بسته ی ۷ تایی و ۲ دانه و دختر سوم ۵۰ تا دارد می شود ۷ بسته ی ۷ تایی و ۱ دانه
برای مثال هر بسته را صد تومان می فروشند و دختر اول صد تومان پول دارد و دختر دوم ۴۰۰ تومان و دختر سوم ۷۰۰ تومان
قیمت هر دانه هم ۳۰۰ دختر اولی ۹۰۰ تومان پول دانه هایش با صد تومان پول بسته اش می شود ۱۰۰۰ و دختر دوم ۶۰۰ تومان پول دانه هایش و ۴۰۰ تومان پول بسته هایش با هم می شود ۱۰۰۰ تومان و دختر سوم هم ۳۰۰ تومن پول دانه و ۷۰۰ تومن پول بسته هایش می شود ۱۰۰۰ تومن
هم قیمت فروختند و پول هایشان در آخر نیز برابر شد

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   پروین دارجی
  23 شهریور 18:45

15 پرسش 19 پاسخ 115 امتیاز

سوال سختیه . یک چیزی به ذهنم رسید همونو مینویسم امیدوارم درست باشه ،اگر نبود هم که ببخشید.
به هر قیمتی که دختر سوم تخم مرغ ها رو بفروشه بقیه هم بفروشن اما با این تفاوت که دختر اول به ازای هر یک تخم مرغی که می فروشه چهار تا رایگان بده و دختر دوم هم به ازای هر تخم مرغ دو تا رایگان
جوابم یکم خنده داره. امیدوارم درست باشه.