لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

قالب شعری قطعه چه ویژگی هایی دارد؟

   zargol noori
  16 شهریور 23:14

3 پرسش 36 پاسخ 55 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

خصوصیات قالب قطعه را نام ببرید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
17 شهریور 11:30

52 پرسش 89 پاسخ 624 امتیاز

قِطعه مجموعهٔ ابیاتی را گویند که بر یک وزن و قافیه باشد، و از آغاز تا انجام همگی به یکدیگر مربوط بوده، پیرامون یک قصّهٔ شیرین، یک موضوع اخلاقی، یا تهنیت و تعزیت و مدح و هجو و مانند آن پدید آمده باشد.


در قطعه نحوه شکل‌گیری قافیه‌ها به این شکل است که، مصراع‌های زوج باهم هم قافیه‌اند.


تعداد ابیات یک قطعه، حدّ اقل ۲ و حدّ اکثر آن به‌طور معمول ۱۵ است، ولی گاهی تا ۵۰ بیت و بیش از آن هم رسیده‌است.


انوری، ابن یمین و پروین اعتصامی بیش از دیگر شاعران به‌این قالب شعری پرداخته‌اند.


—————————— ——————————○


——————————# ——————————○


—————————— & ——————————○


نمونه: (سعدی)


گلی خوش‌بوی در حمام روزی / رسید از دست محبوبی به دستم


بدو گفتم که مشکی یا عبیری؟ / که از بوی دلاویز تو مستم


بگفتا، من گِلی ناچیز بودم / ولیکن مدتی با گُل نشستم


کمال هم‌نشین درمن اثر کرد / وگرنه، من همان خاکم که هستم


 

   شیما ...
27 شهریور 21:53

11 پرسش 100 پاسخ 530 امتیاز

با سلام!

"قطعه" شعری است که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است....

......................الف...................... ب
...................... ج ...................... ب
...................... د ...................... ب

(شکل تصویری قطعه مانند بالاست که ب قافیه های یکسان را نشان می دهد)

قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و مناظره و نامه نگاری بکار می برند..

قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ابن یمین است و از بین شاعران معاصر پروین اعتصامی نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است....البته تخصص و رشته هیچ کدام از شاعران قطعه نبوده است..

پروین اعتصامی مناظره های زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظره نخ و سوزن، سیر و پیاز و .....

برای اطلاعات بیشتر:

علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک قصیده برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است!

البته قطعه به این شکل است:

.........الف ............ب
............ ............ب
............ ............ب

نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی ----- بررست و بردمید بر او بر، به روز بیست

پرسیدازچنار که توچند روزه ای؟ ----- گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است

خندید پس بدو که من از تو به بیست روز ----- برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟

او را چنارگفت که امروز ای کدو ----- باتو مراهنوز نه هنگام داوری است

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان ----- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!!!
(انوری)


   سروش مظفری
1 آبان 8:20

3 پرسش 19 پاسخ 33 امتیاز

"قطعه" شعری است که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند.

   زهره محمدی
30 مهر 18:32

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

متضاد کلمات زیر را بنویسید‌.
ظاهر :
نادان:
شباهت:
پسندیده:

   مهدی پ
19 مهر 13:27

4 پرسش 41 پاسخ 46 امتیاز

در قطعه فقط مصراع های زوج هم قافیه است ..

...................................... ......................................1
........................................ ......................................1
...................................... ......................................1


1= قافیه های زوج و مشترک.

   مبین بابائی
18 مهر 15:07

1 پرسش 14 پاسخ 86 امتیاز

__________ _________+
__________ _________+
__________ _________+
__________ _________+

   محمد علی منصوری
17 شهریور 13:47

3 پرسش 64 پاسخ 63 امتیاز

ابیات زوج باهم دیگر هم قافیه اند معمولا برای بیان داستان استفاده میشود بزرگترین قطعه سرایان پروین اعتصامی و سعدی هستند

   شمسی شعبانی
20 شهریور 14:47

95 پرسش 143 پاسخ 618 امتیاز

قطعه تمامی ابیاتش بر یک وزن و قافیه است و بیشتر حاوی موضوعات اخلاقیست.انوری و پروین اعتصامی از قطعه سرایان می باشند.