لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

وزن عروضی

   آرمین عبدالحسینی
  16 شهریور 14:39

52 پرسش 89 پاسخ 651 امتیاز
علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

بیت زیر بر چه وزنی سروده شده است؟

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   متین ایزی
  4 مهر 10:17

1 پرسش 4 پاسخ 39 امتیاز

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
  17 شهریور 2:48

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (اوزان همسان دولختی)

   احسان تیموری
  11 تیر 11:45

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن دولختی