لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

وزن عروضی

   آرمین عبدالحسینی
  16 شهریور 14:39

36 پرسش 81 پاسخ 480 امتیاز
علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

بیت زیر بر چه وزنی سروده شده است؟

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سعید حسن پهلوان
در 17 شهریور 2:48

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (اوزان همسان دولختی)

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   متین ایزی
در 4 مهر 10:17

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن