لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تمثیل غار افلاطون

   آرمین عبدالحسینی
  16 شهریور 14:36

37 پرسش 82 پاسخ 491 امتیاز
فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

افلاطون تمثیل غار را در جلد 7 کتاب جمهور آورده که درباره عالم مثل صحبت می کند و او معتقد است در عالم مثل همه چیز خوب یا به قولی خیر مطلق است و می گوید این عالم سایه ای از عالم مثل است.
ارسطو شاگرد افلاطون می گوید اگر این دنیا سایه عالم مثل است و عالم مثل خیر مطلق است، پس بدی های انسان در این دنیا چیست؟

نظر شما چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Talischi_Singer_Fan Z
در 16 شهریور 16:35

10 پرسش 330 پاسخ 333 امتیاز

من امسال تازه میرم یازدهم اما ی چیزایی از این غار میدونم در حد کتاب منطقمون
این تمثیل به خیالی بودن یا نادرست بودن تصورات و عقاید انسان‌ها اشاره داره اگر چنین باشع اینه نتیجش :افلاطون به این اشاره داره ک خیر مطلق در جهان مثل است و اگر کسی میخواد به اخلاقیات دست پیدا کنه باید به عالم مثل راه پیدا کند

ب نظرم ما درون یه دنیای عجیب و پر رمز و راز زندگی میکنیم که هنوز چیزی زیادی ازش نمیدونیم
بنظرم همون سایه اهارو بچسبیم بهتره ب قول معروف:
آنکس که ز خود دم انالحق میزد
امروز بر این رسن معلق میزد