لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تمثیل غار افلاطون

   آرمین عبدالحسینی
  16 شهریور 14:36

52 پرسش 89 پاسخ 663 امتیاز
فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

افلاطون تمثیل غار را در جلد 7 کتاب جمهور آورده که درباره عالم مثل صحبت می کند و او معتقد است در عالم مثل همه چیز خوب یا به قولی خیر مطلق است و می گوید این عالم سایه ای از عالم مثل است.
ارسطو شاگرد افلاطون می گوید اگر این دنیا سایه عالم مثل است و عالم مثل خیر مطلق است، پس بدی های انسان در این دنیا چیست؟

نظر شما چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   mAhOoR mels
  16 شهریور 16:35

1 پرسش 453 پاسخ 426 امتیاز

من امسال تازه میرم یازدهم اما ی چیزایی از این غار میدونم در حد کتاب منطقمون
این تمثیل به خیالی بودن یا نادرست بودن تصورات و عقاید انسان‌ها اشاره داره اگر چنین باشع اینه نتیجش :افلاطون به این اشاره داره ک خیر مطلق در جهان مثل است و اگر کسی میخواد به اخلاقیات دست پیدا کنه باید به عالم مثل راه پیدا کند

ب نظرم ما درون یه دنیای عجیب و پر رمز و راز زندگی میکنیم که هنوز چیزی زیادی ازش نمیدونیم
بنظرم همون سایه اهارو بچسبیم بهتره ب قول معروف:
آنکس که ز خود دم انالحق میزد
امروز بر این رسن معلق میزد