لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آرایه های بیت چو در وقت بهار آیی پدیدار

   پروین دارجی
  11 شهریور 8:33

15 پرسش 19 پاسخ 115 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

بیت های زیر دارای چه آرایه هایی هستند؟
چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت پرده برداری ز رخسار
چون بگشایم ز سر مو شکن ماه ببیند رخ خود را به من


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
  11 شهریور 11:37

52 پرسش 89 پاسخ 646 امتیاز

چو در وقت بهار آیی پدیدار / حقیقت پرده برداری ز رخسار پرده برداشتن
کنایه از آشکار کردن و نشان دادن
چون بگشایم ز سر مو شکن / ماه ببیند رخ خود را به من مو
استعاره از آب / شکن استعاره از موج / (گشودن مو توسط چشمه)(دیدن رخ خود توسط ماه): تشخیص / سر - مو - شکن - رخ: مراعات النظیر

3

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  11 دی 17:31

6 پرسش 174 پاسخ 766 امتیاز

چو در وقت بهار آیی پدیدار / حقیقت پرده برداری ز رخسار پرده برداشتن


کنایه از آشکار کردن و نشان دادن


چون بگشایم ز سر مو شکن / ماه ببیند رخ خود را به من مو


استعاره از آب / شکن استعاره از موج / (گشودن مو توسط چشمه)(دیدن رخ خود توسط ماه): تشخیص / سر - مو - شکن - رخ: مراعات النظیر

   sajedeh Sa
  12 شهریور 10:44

0 پرسش 157 پاسخ 682 امتیاز

پاسخ آقای آرمین عبدالحسینی کامل و درست هستش آفرین

   Mohammad .Rf
  3 آذر 11:29

2 پرسش 262 پاسخ 937 امتیاز

واج ارایی=ر
رخ=ایهام
رخ و رخسار و سر و مو=تناسب
پرده برداشتن=کنایه از آشکار کردن
ماه ببیند=تشخیص
رخسار بنظرم استعاره از زیبایی طبیعت هست.

   mAhOoR mels
  16 شهریور 16:20

1 پرسش 454 پاسخ 428 امتیاز

واج ارایی صامت ر
بیت های دومتون استعاره داره رودخانه و نهایتا اب
گشایش زلف روخانه و ماه رخ خودرا دیدن تشخیص هس

   متین ویانی
  11 شهریور 12:15

1 پرسش 5 پاسخ 8 امتیاز

شخصیت بخشی ، کنایه

   حسنعلی زاهدیان
  11 شهریور 10:50

0 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

تکرار صامت " ر " واج آرایی دارد
پرده برداشتن کنایه از نمایان کردن ویا آشکار کردن است