لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آرایه ترصیع در بیت تویی رزاق هر پیدا و پنهان

   پروین دارجی
  11 شهریور 8:31

11 پرسش 20 پاسخ 105 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آیا بیت زیرر ترصیع دارد ؟
تویی رزاق هر پیدا و پنهان *تویی خلاق هر دانا و نادان


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
در 11 شهریور 11:39

36 پرسش 82 پاسخ 491 امتیاز

ترصیع داره

آرایه های دیگر:

پیدا - پنهان - دانا - نادان : تضـاد

(پیدا و پنهان) - (دانا و نادان) : مجاز از کل جهان هستی

(رزاق و خلاق)(دانا و نادان) : مراعات النظیر (تناسب)

   پروین دارجی
در 11 شهریور 11:03

11 پرسش 20 پاسخ 105 امتیاز

ببخشید مجاز از چه چیزی داره؟

   حسنعلی زاهدیان
در 11 شهریور 10:56

0 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

بله آرایه ترصیع دارد (اگر کلمات یا واژه های مصراع اول را کنار واژه های مصراع دوم قرار دهیم می بینیم که سجع متوازی دارند بنابر این آرایه ترصیع پدید آورده اند)
این بیت علاوه بر ترصیع آرایه تضاد و مجاز نیز دارد

   sogand : )
در 22 شهریور 21:44

11 پرسش 140 پاسخ 178 امتیاز

ترصیع داره

   Talischi_Singer_Fan Z
در 16 شهریور 16:18

10 پرسش 313 پاسخ 311 امتیاز

ترصیع ک داره
تضاد داره داناو نادان
تناسب هم دیده میشه
خلاق هر دانا و نادان مجاز داره مث کنایه هس ک معنا های متفاوت داره اینجا دانا و نادان و پیدا و پنهان مجاز از هستی هست