لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چگونه می توان وزن یک بیت را مشخص کرد؟

   پروین دارجی
  9 شهریور 17:01

11 پرسش 20 پاسخ 105 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

چگونه وزن یک بیت را بنویسم؟
برای مثال وزن بیت: دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است چیدن این گل گناه است و نچیدن مشکل است.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
در 11 شهریور 12:41

36 پرسش 82 پاسخ 486 امتیاز

پرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است.


خانم دارجی


- U - - : فا | عِ | لا | تُن تقطیع شده فاعلاتن می شه این می تونیم از واژه های دیگری هم استفاده کنیم ولی برای اتحاد از فاعلاتن استفاده می کنند پس هرگاه - U - - آمد میگیم فاعلاتن


سفارش می کنم سماعی یاد بگیرید یعنی هر بیت رو شنیدی سریع وزن رو بگی البته با تمرین زیاد بدست می آد.

   آرمین عبدالحسینی
در 9 شهریور 18:44

36 پرسش 82 پاسخ 486 امتیاز

به دو روش یکی کتبی دیگری سماعی، در روش کتبی که خیلی زیاد و اصولی است در امتحانات مدرسه استفاده می شود که به صورت تشریحی پاسخ داده می شود اما وزن سماعی که خیلی راحت است و در کنکور مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است کمبود تمرین موجب خطا در سماعی گردد

دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است / چیدن این گل گناه است و نچیدن مشکل است
فــاعــلاتــن فــاعــلاتــن فـاعـلاتـن فاعلن / فــاعــلاتــن فــاعــلاتــن فـاعـلاتـن فاعـلن

(رمل مثمن محذوف)

   پروین دارجی
در 9 شهریور 18:53

11 پرسش 20 پاسخ 105 امتیاز

میشه توضیح بدید فاعلاتن و فاعلن چی هستند و تعدادشون رو چجوری باید تشخیص بدیم؟

   TALISCHI_Singer_Fan Z
در 9 شهریور 22:29

10 پرسش 312 پاسخ 308 امتیاز

خانوم دارجی این مبحث توی کتاب دهم ب طور مختصر یازدهم ودوازدهم کتاب علومو فنون ادبی ب طور کامل توضیح داده شده توصیه میکنم ب هیچ وجه این کنجکاوی ها رو نداشته باشید چون از درس زده میشید....


اگر واسه علوم انسانی باشید علومو فنون  یازدهم هس اما اگر غیر باشید فارسی یازدهم همین فاعلاتو اینا رو توضیح داده

   علی اصغر میرزانیا
در 9 شهریور 20:58

4 پرسش 31 پاسخ 208 امتیاز

در کتاب علوم و فنون (3) - دوازدهم -
مفصلاً به این موضوع پرداخته شده است.