لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاوت کروموزوم و کروماتید

   دانش آموزان گاما
  8 شهریور 14:19

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کروموزوم و کروماتید در مشخصه های زیر چه تفاوت هایی با هم دارند؟
تعداد هیستون ها
تعداد مولکول DNA
طول کروموزم
ضخامت کروموزم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حبیب الله ایوبی
  21 مهر 18:47

0 پرسش 13 پاسخ 23 امتیاز

سلام دانش آموز عزیز
DNA در مراحل اینترفاز سلول به جز زمان هایی که درگیر درهمانندسازی و یا رونویسی از یک ژن است با هیستون ها و پروتئین های دیگر( اسمش رو کتاب نگفته) درگیر میشه و فشرده و در نهایت کروماتین داریم. و در مرحله ی تقسیم هسته ای فشردگی کروماتین زیاد میشه و میشه کروموزوم پروفازی و متافازی.
پس در مرحله ی G1 و G0 درست ترش اینه بگیم کروماتین تک کروماتیدی(چون هنوز مضاعف نیست)( اما کتب تست برای راحتی کار میگن کروموزوم تک کروماتیدی)
در انتهای s و نیز G2 میگیم کروماتین دو کروماتیدی( اما کتب تست برای راحتی کا میگن کروموزوم دو کروماتیدی)
و در مرحله ی اول تقسیم تا تقریبا اواخر تلوفاز میگیم کروموزوم دو یا تک کروماتیدی.
تصویر زیر کمک کننده است:
https://www.shmoop.com/images/biology/biobook_dna_graphik_11.png

(کانال تلگرامی future_doctor95@)

   مجید بیت سیاح
  31 شهریور 11:43

3 پرسش 4 پاسخ 35 امتیاز

کروماتین:DNA متصل شده به پروتئین های هیستونی است. این ساختار حالت عادی DNA در سلول است. این حالت از ماده ژنتیک فرم دارای عمل آن بوده و پروتئین سازی در سلول را رهبری می کند.

کروموزوم: نزدیک تقسیم سلولی کروماتین ها فشرده تر شده و با پروتئین های جدیدی وارد واکنش می شوند. تا بر اثر این فشرده تر شدن طول کمتری بدست آورند تا بتوانند تقسیم شوند. واژه کروموزم به مفهوم جسم رنگی ، که در سال 1888 بوسیله والدیر بکار گرفته شد. هم اکنون این واژه برای نامیدن رشته‌های رنگ‌پذیر و قابل مشاهده با میکروسکوپهای نوری بکار می‌رود که از همانندسازی و نیز بهم پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین اینترفازی در سلولهای یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت 1000 تا 1400 نانومتر ایجاد می‌شود. در پروکاریوتها نیز ماده ژنتیکی اغلب به حالت یک کروموزوم متراکم می‌شود.

کروماتید: کروماتید بخشی از کروموزوم متافازی است که نیمی از سراسر طول کروموزوم را می‌سازد. دو کروماتید هر کروموزوم از ناحیه سانترومر بهم متصل‌اند. هر کروماتید از ابر پیچیدگیهای رشته کروماتین و آمیختگی آن با پروتئینهای غیر هیستونی اسکلتی یا زمینه‌ای بوجود آمده است. دو کروماتید هر کروموزوم متافازی را که در حکم تصویر آینه‌ای یکدیگر هستند، کروماتیدهای خواهر یا کروماتیدهای نظیر می‌نامند. دو رشته کروماتبد در واقع حاصل همانند سازی DNA هستند
امیدوارم جواب سوالتونو گرفته باشین.

   فرید خدایاری
  30 شهریور 23:25

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

کروماتید فاقد هیستون است چون هنوز فشرده نیس . کروموزوم همان کروماتید است که به کمک پروتعین ها فشرده و ضخیم شده پس در تعداد مولکول dnaتفاوتی ندارن . ضخامت کروموزوم بیشتر است چون رشته های کروماتید رو هم جمع شده اند پس میشه نتیجه گرفت طول کروموزوم کمتر است

   جلال الدین گنج خانلو
  25 شهریور 21:35

0 پرسش 55 پاسخ 155 امتیاز

فقط در تقسیم سلول و از مرحله متافاز به بعد چیزی به اسم کروماتید داریم

   محمد مهدی نصیری زرندی
  22 شهریور 16:05

0 پرسش 13 پاسخ 18 امتیاز

بسته به حالت فرض سوال دو حالت را میتوان برای کرومزوم در نظر گرفت (بخش چرخه یاخته ای و ...)

۱-تک کروماتیدی (مثل مرحله G0 و G1)
که در این حالت تعداد موارد بالا هیچ تفاوتی ندارند
2- دو کروماتیدی (مثل (G2 پروفاز پرومتافاز و متافاز )
که در این حالت تمام موارد بالا برای کروموزوم دو برابر کروماتید هاست