لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا در مرحله طویل شدن ترجمه، بیشترین تعداد جایگاههای ریبوزوم توسط RNA های ناقل پر شده است؟

   دانش آموزان گاما
  8 شهریور 11:17

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا در مرحله طویل شدن ترجمه، بیشترین تعداد جایگاههای ریبوزوم توسط RNA های ناقل پر شده است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ابراهیم محمودی
20 آبان 0:27

2 پرسش 13 پاسخ 25 امتیاز

بله :/

   حنانه حیدری
12 آبان 19:31

0 پرسش 10 پاسخ 35 امتیاز

بله در مرحله طویل شدن هر سه جایگاه توسط tRNA ها پر شده است.

   حبیب الله ایوبی
21 مهر 18:39

0 پرسش 13 پاسخ 28 امتیاز

سلام دانش آموز عزیز
بله
(کانال تلگرامی: future_doctor95@)