لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا در مرحله طویل شدن ترجمه، بیشترین تعداد جایگاههای ریبوزوم توسط RNA های ناقل پر شده است؟

   دانش آموزان گاما
  8 شهریور 11:17

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا در مرحله طویل شدن ترجمه، بیشترین تعداد جایگاههای ریبوزوم توسط RNA های ناقل پر شده است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حبیب الله ایوبی
در 21 مهر 18:39

0 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

سلام دانش آموز عزیز
بله
(کانال تلگرامی: future_doctor95@)