لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در مرحله طویل شدن ترجمه، پیوند هیدروژنی در چه جایگاه هایی تشکیل می‌شود؟

   دانش آموزان گاما
  8 شهریور 11:17

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در مرحله طویل شدن ترجمه، پیوند هیدروژنی در چه جایگاه هایی تشکیل می‌شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حبیب الله ایوبی
  21 مهر 18:38

0 پرسش 13 پاسخ 23 امتیاز

سلام دانش آموز عزیز.
در مرحله ی "طویل سازی" ورود رنای ناقل جدید همیشه از جایگاه A است پس تشکیل پیوندهای هیدروژنی همیشه در جایگاه A صورت میگیره

(کانال تلگرامی: future_doctor95@)

   حنانه حیدری
  12 آبان 19:29

0 پرسش 10 پاسخ 35 امتیاز

در مرحله طویل شدن فقط در جایگاه A پیوند هیدروژنی تشکیل میشود اما در مرحله آغاز در جایگاه P نیز به دلیل اتصال tRNA دارای امینو اسید میتیونین پیوند هیدروژنی تشکیل میشود.

اما شکسته شدن پیوند هیدروژنی در مرحله آغاز رخ نمیدهد . در مرحله طویل شدن فقط در جایگاه E و در مرحله اخر در جایگاه P صورت میگیرد

   امیرمهدی عبدالشاهی
  30 شهریور 12:36

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام
بین tRNA و mRNA موجود در ریبوزوم پیوند هیدروژنی تشکیل میشه

   فرید خدایاری
  30 شهریور 23:20

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

هردو جایگاه pوa