لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعداد جمله در یک عبارت

   ✖ـــ FWTX ـــ✖
  3 شهریور 19:52

165 پرسش 359 پاسخ 3603 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

الهی تا مهر تو پیدا گشت همه مهر با جفا گشت و تا نیکی تو پیدا گشت همه جفا ها وفا گشت...
تعداد جمله؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   معلمـ ـایرانی
  22 شهریور 14:22

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

5 تا

"الهی" منادا است.
"پیدا گشت" فعلی مرکب و اسنادی است.
"جفا گشت" مثل بالا
"پیدا گشت" مثل بالا
"وفا گشت" مثل بالا

   امیررضا سرخانی مقدم
  17 مهر 19:50

0 پرسش 9 پاسخ 24 امتیاز

۵ جمله

چون یک شبه جمله الهی _ چهار فعل معلوم گشت

   Seyed reza Hosseyni pour
  12 شهریور 20:16

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

۵ جمله
الهی
تا مهر تو پیدا گشت
همه مهر با جفا گشت
وتا نیکی تو پیدا گشت
همه جفا ها وفا گشت

   سید محمود حسینی
  4 شهریور 16:35

0 پرسش 43 پاسخ 158 امتیاز

5جمله

   Mohammad .Rf
  29 آبان 21:27

2 پرسش 262 پاسخ 932 امتیاز

پنج

   Alireza Golestani
  7 آبان 16:01

10 پرسش 86 پاسخ 133 امتیاز

5تا جمله هست چون
"الهی" شبه جمله هست که یک جمله حساب میشه

"جفا گشت" و "پیدا گشت" و "وفا گشت" هم 3 جمله اسنادی حساب میشن

   حسین جعفری مقدم
  3 آبان 12:27

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

5جمله

   Zahra Sadeghi
  3 مهر 19:06

1 پرسش 11 پاسخ 14 امتیاز

۵ جمله
منادا + فعل

   GO Die .
  30 شهریور 13:57

11 پرسش 135 پاسخ 176 امتیاز

5

   samaneh aref
  29 شهریور 15:23

2 پرسش 34 پاسخ 42 امتیاز

تعداد جمله 5 تا است

   احمد جعفر تهرانی
  16 شهریور 15:29

21 پرسش 50 پاسخ 171 امتیاز

۵ جمله

   mAhOoR mels
  9 شهریور 22:33

1 پرسش 454 پاسخ 427 امتیاز

5 تا

   in God we trust
  4 شهریور 17:24

7 پرسش 226 پاسخ 361 امتیاز

5 جمله:
الهی / تا مهر تو پیدا گشت / همه مهر با جفا گشت / وتا نیکی تو پیدا گشت / همه جفا ها وفا گشت
موفق باشید....

   Arman Matash
  4 شهریور 12:00

2 پرسش 108 پاسخ 370 امتیاز

دارای 5جمله است : جمله اول (الهی)    جمله دوم( مهرتو پیدا گشت)   جمله سوم(همه مهر باجفا گشت)   جمله چهارم(وتانکی تو پیداگشت)   جمله پنجم(همه جفاها وفا گشت)

   sajedeh Sa
  4 شهریور 10:49

0 پرسش 157 پاسخ 677 امتیاز

5

   : )
  3 شهریور 21:43

5 پرسش 40 پاسخ 128 امتیاز

۵تا جمله است به طور کلی... ولی میتونی ۳ تا جمله کامل مستقله..

   No Sense
  3 شهریور 21:23

55 پرسش 422 پاسخ 3273 امتیاز

۵ جمله

   شمسی شعبانی
  4 شهریور 21:25

127 پرسش 173 پاسخ 900 امتیاز

5جمله