لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نمودار خط شکسته چه کاربرد هایی دارد؟

   مهدی افتخاری
  14 اسفند 15:42

18 پرسش 0 پاسخ 182 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

نمودار خط شکسته چه کاربرد هایی دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مریم صالحی
در 15 اسفند 18:54

2 پرسش 6 پاسخ 69 امتیاز

در رسم نمودار داده هایی که با زمان تغییر می کنند، نمودار خط شکسته مناسب است. مثلاً قیمت روزانه طلا، قد بچه در هر ماه، میزان تولید یک کارخانه در هر سال و ...

   الناز یزدانی
در 14 آبان 15:04

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

برای تغیرات امار مثلا اب وهوا

   اسما آقاپور
در 1 تیر 12:15

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

رسم نمودار داده هایی که با زمان تغییر می کنن، نمودار خط شکسته مناسبه

   محسن انتظاری
در 14 خرداد 6:46

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

برای نمایشاتی مثل تغیرات دما

   زهره ایرانپور
در 27 فروردین 8:01

0 پرسش 8 پاسخ 43 امتیاز

ازنمودارخط شکسته برای نشان دادن موضوعاتی که تغییرات داده ها در آن اهمیت دارد استفاده می شودمانند تغییرات قد درچندماه یا چند روز 


یا میزان بارندگی در ماههای گذشته

   سارا جلالی
در 3 فروردین 11:54

4 پرسش 18 پاسخ 60 امتیاز

برای نمایش تغییرات کاربرد دارددر موضوعاتی که تغییرات اهمییت دارد برای بورس طلا -نفت- سهام  از نمودار خط شکسته استفاده می شود