لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا امتحان شهریور مطالعات اجتماعی نهم هم بخش اختیاری و اجباری دارد؟

   علی محمدی
  1 شهریور 22:22

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

سوالات شهریور مانند خرداداجباری اختیاری


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   TALIS_Singer_FAN Z
در 9 شهریور 22:34

9 پرسش 305 پاسخ 297 امتیاز

:|

   تینا صالح
در 4 شهریور 19:05

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

مطمئن هستید؟

   شیما فرشادی
در 3 شهریور 11:54

9 پرسش 91 پاسخ 442 امتیاز

فکر کنم...

   حسیـن رحمـان پـور
در 2 شهریور 18:33

11 پرسش 100 پاسخ 272 امتیاز

سلام
بله