لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آرایه ترصیع در بیت: خوش می روی در جان من چون می کنی درمان من

   پروین دارجی
  1 شهریور 16:33

15 پرسش 19 پاسخ 120 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آیا بیت زیر دارای آرایه ترصیع است؟
خوش می روی در جان من چون میکنی درمان من
مولانا


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
  11 شهریور 12:48

52 پرسش 89 پاسخ 658 امتیاز

لحاظ ظاهری دیگه چیه؟ مشخصه که موازنه داره. چرا به زور میگید ترصیع!!!

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   آرمین عبدالحسینی
  2 شهریور 16:52

52 پرسش 89 پاسخ 658 امتیاز

از هر لحاظ حساب کنیم بیت بالا ارایه موازنه دارد
امکان ندارد که ترصیع داشته باشد

   Whatever Forever
  1 شهریور 23:18

55 پرسش 425 پاسخ 3306 امتیاز

سلام
ترصیع یعنی اینکه كلمات مصراعي با مصراع ديگه يا جمله اي با جمله ي ديگه ، در وزن و حروف پاياني يكسان باشن یا غير از واژه های تكراري بقيه كلمات با هم سجع متوازي داشته باشن
اینجا
می روی .. می کنی
در جان .. درمان
با هم سجع متوازی دارن اما
خوش..چون        فکر نکنم
اما اگه بخوایم از لحاظ ظاهری حساب کنیم آرایه ترصیع وجود داره

   mAhOoR mels
  3 شهریور 23:15

1 پرسش 453 پاسخ 425 امتیاز

ن فک نمیکنم ترصیع داشته باشه موازنه داره