لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در کدام طبقه بندی موجودات بر اساس درجه تکامل و خویشاوندی گروه بندی می شوند؟

   ✖ـــ FWTX ـــ✖
  31 مرداد 11:01

165 پرسش 359 پاسخ 3603 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

در کدام طبقه بندی موجودات بر اساس درجه تکامل و خویشاوندی گروه بندی می شوند؟
1) طبیعی
2) مصنوعی
3) فیلوژنی
4) جدید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   
  2 شهریور 16:06

1 پرسش 286 پاسخ 1753 امتیاز

سلام در رده بندی فیلوژنی جانداران بر اساس درجه تکامل و رابطه خویشاوندی بین آنها طبقه بندی می شوند.

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مهدی تقوایی
  18 آبان 17:25

1 پرسش 22 پاسخ 23 امتیاز

تبارزایی یا فیلوژنی

   حسیـن رحمـان پـور
  1 شهریور 13:22

12 پرسش 107 پاسخ 234 امتیاز

سلام
3) فیلوژنی .