لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در کدام طبقه بندی موجودات بر اساس درجه تکامل و خویشاوندی گروه بندی می شوند؟

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  31 مرداد 11:01

137 پرسش 312 پاسخ 2990 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

در کدام طبقه بندی موجودات بر اساس درجه تکامل و خویشاوندی گروه بندی می شوند؟
1) طبیعی
2) مصنوعی
3) فیلوژنی
4) جدید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 2 شهریور 16:06

4 پرسش 218 پاسخ 1470 امتیاز

سلام در رده بندی فیلوژنی جانداران بر اساس درجه تکامل و رابطه خویشاوندی بین آنها طبقه بندی می شوند.

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حسیـن رحمـان پـور
در 1 شهریور 13:22

11 پرسش 100 پاسخ 272 امتیاز

سلام
3) فیلوژنی .