لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سوال در مورد اصل پاسکال در فشار شاره ها

   سهیل R
  30 مرداد 16:25

4 پرسش 2 پاسخ 20 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر ظرفی با سطح مقطع یکسان داشته باشیم و تا ارتفاع مشخصی در ان اب باشد درصورتی که وزنه ای روی پیستون قرار دهیم افزایش نیروی وارد بر کف ظرف برابر است با همان نیروی وزنه

اگر همین کارهارا دوباره انجام دهیم ولی سطح مقطع ظرف در همه جای ظرف یکسان نباشد در این صورت افزایش نیروی وارد بر کف ظرف دیگر با نیروی وزنه برابر نیست
چرا؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد فرخنده
در 1 شهریور 23:39

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

حل ردن مسئله های فشار شاره خیلی سخته یه روش بگید