لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

37 عدد صحیح متوالی که کوچک ترین آنها 11- است

   آيرين محسني ارجمند
  29 مرداد 20:22

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

37 تا عدد صحیح متوالی نوشته ایم اگر دومین عدد 10- باشد بزرگترین آنها کدام است؟ لطفا کامل توضیح بدهید تا برایم رفع ابهام شود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد اشکان باستانی
30 مرداد 20:19

1 پرسش 24 پاسخ 109 امتیاز

از 11- تا صفر 12 عدد وجود داره
25=37-12

   Dr. Bieber
29 مرداد 23:04

40 پرسش 311 پاسخ 2409 امتیاز

اگه کوچیکترینشون ۱۱- و دومین عدد ۱۰- یعنی صعودیه


همینطور به علاوه یک میشن ۹-،۸-،۷-.....


خب میشه ۱۱ تا عدد صحیح منفی


خود صفر ۱ عدد


۳۷_(۱۱ ۱)=۲۵ عدد صحیح مثبت پس بزرگترین میشه ۲۵

   امیرعباس علمحمدی
24 شهریور 11:01

0 پرسش 60 پاسخ 59 امتیاز

دومین عدد 10- هست پس عدد اول ۱۱- هست پس نتیجه گیری می‌کنیم داره یدونه یدونه به عددا اضافه میشه. توی سوال گفته ۳۷ تا عدد هست. از ۱۱- تا ۰ ۱۱ تا عدد هست با صفر میشه ۱۲تا. ۳۷ رو منهای ۱۲ میکنیم میشه ۲۵. یعنی ۲۵ تا عدد باید بریم جلو تا به بزرگترین عدد برسیم. یدونه بریم میشه ۱ دوتا میشه ۲. پس ۰ رو به علاوه ۲۵ می‌کنیم. بزرگترین عدد میشه ۲۵.

   Arefeh valinezhad
3 شهریور 21:52

2 پرسش 67 پاسخ 279 امتیاز

دومین عدد10- هستش پس اولین عدد ما 11- هست بنابراین: تا عدد صفر 11عدد منفی داریم با خود عدد صفر میشوند :12عدد منفی بنابراین داریم:
25+=37-12
بزرگترین عدد 25 هست که اگر با 12 جمع بسته شود حاصل 37 میشود

   Z' Khasian
1 شهریور 23:23

1 پرسش 47 پاسخ 82 امتیاز

۲۵

   حسیـن رحمـان پـور
1 شهریور 13:17

12 پرسش 108 پاسخ 255 امتیاز

سلام
25=37-12
پس بزرگترین عدد 25 است .

   محمود رضا میرزایی
31 مرداد 18:46

11 پرسش 40 پاسخ 253 امتیاز

از 11- تا صفر 12 عدد داریم و از 1 تا 25 هم 25 عدد داریم که مجموع آنها 37 می شود . پس بزرگترین عدد 25 است .