لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر قطر قرقره ثابت 3 برابر شود؛ مزیت مکانیکی آن چند برابر می شود؟

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  29 مرداد 10:42

137 پرسش 312 پاسخ 2990 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

1.اگر قطر قرقره ثابت 3 برابر شود؛ مزیت مکانیکی آن چند برابر می شود؟

2.رابطه فشار و چگالی در مایعات چگونه است؟

3.فشار درون یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رضا اصغرزاده
در 29 مرداد 23:22

0 پرسش 8 پاسخ 18 امتیاز

سوال 1 : قرقره ثابت همیشه مزیت مکانیکی اش یک می شود چون اندازه بازوی محرک ومقاوم آن در همه حال برابر است
سوال 2 : فشار برابر است با چگالی مایع ضرب در شتاب جاذبه ضرب در ارتفاع ( عمق ) مایع
سوال 3 : فشار درون مایع بستگی به چگالی و شتاب جاذبه وعمق مایع دارد

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مهدی جابری پور
در 30 مرداد 16:05

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

بی ربط بودن عیب نیست رای حق شخصی هر کسی هست رای بدید

   آرمین محمدی چیرانی
در 29 مرداد 20:05

0 پرسش 14 پاسخ 13 امتیاز

جواب اولی درست به خاطر ندارم ولی فکر کنم هون 3 برابر
دومی : رابطه اش pgh است که h ارتفاع از سطح مایع ، g ثابت گرانش ، پی هم چگالی مایع و فشار به این سه عامل بستگی داره