لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر قطر قرقره ثابت 3 برابر شود؛ مزیت مکانیکی آن چند برابر می شود؟

   ✖ـــ FWTX ـــ✖
  29 مرداد 10:42

163 پرسش 349 پاسخ 3293 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

1.اگر قطر قرقره ثابت 3 برابر شود؛ مزیت مکانیکی آن چند برابر می شود؟

2.رابطه فشار و چگالی در مایعات چگونه است؟

3.فشار درون یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رضا اصغرزاده
29 مرداد 23:22

0 پرسش 20 پاسخ 35 امتیاز

سوال 1 : قرقره ثابت همیشه مزیت مکانیکی اش یک می شود چون اندازه بازوی محرک ومقاوم آن در همه حال برابر است
سوال 2 : فشار برابر است با چگالی مایع ضرب در شتاب جاذبه ضرب در ارتفاع ( عمق ) مایع
سوال 3 : فشار درون مایع بستگی به چگالی و شتاب جاذبه وعمق مایع دارد

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   MA J
30 مرداد 16:05

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

بی ربط بودن عیب نیست رای حق شخصی هر کسی هست رای بدید

   آرمین محمدی چیرانی
29 مرداد 20:05

0 پرسش 15 پاسخ 25 امتیاز

جواب اولی درست به خاطر ندارم ولی فکر کنم هون 3 برابر
دومی : رابطه اش pgh است که h ارتفاع از سطح مایع ، g ثابت گرانش ، پی هم چگالی مایع و فشار به این سه عامل بستگی داره