لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کلمه مرکب و مشتق مرکب

   نرگس حاجی زکی
  28 مرداد 19:59

3 پرسش 0 پاسخ 17 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

در بيت زير، کلمه‌های «مشتق مرکب» و «مرکب» را مشخص کنید.

سعديا، راست روان گوی سعادت بردند راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار"


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پروین دارجی
در 1 شهریور 16:56

11 پرسش 20 پاسخ 110 امتیاز

راست رویان :(راست+رو+ان ) مرکب . نکته* ان و ها و ات که حروف جمع هستند با اضافه شدن به یک کلمه آن را مشتق نمی کنند
کج رفتار :(کج +رفت بن ماضی +ار) مشتق مرکب

   z. vahabzadeh
در 28 مرداد 20:22

1 پرسش 64 پاسخ 84 امتیاز

سلام
کج رفتار : مرکب و راستی : مشتق
البته ی نکته هم هست، علامت های جمع و (ی) نکره مشتق ساز نیستند ولی در کتب جدید به جای مشتق، وندی، و به جای مشتق مرکب، وندی مرکب به کار می برن. وقتی روی سوال وندی رو می خواد علامت های جمع و یای نکره هم وندی ساز محسوب میشن.
امیدوارم مفید بوده باشه.... موفق باشید