لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

شمارش: چند عدد سه رقمی زوج با ارقام متمایز می توان نوشت.

   محسن سلطانی
  27 مرداد 21:13

20 پرسش 7 پاسخ 145 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

با استفاده از ارقام 5و4و3و2و0 چند عدد سه رقمی زوج با ارقام متمایز می توان نوشت.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پریسا قاسم زاده
  28 مرداد 10:01

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

زوج یعنی عدد آخرمون 2 یا صفر یا چهار باشه. برای هرکدوم می تونیم جداگونه این شمارش رو انجام بدیم:
برای وقتی که عدد آخر صفره:
عدد اول 2 یا 3 یا 4 یا 5 می تونه باشه یعنی 4 عدد.
عدد دومون (چون گفته متمایز) یکی از اعداد بالا نمی تونه باشه بعلاوه ی عدد صفر. پس میشه4 عدد.
عدد آخر هم که یک عدد یعنی صفره.
ضربشون میشه 16.

برای وقتی که عدد آخر 2 هستش.
عدد اول 4 یا 3 یا 5 می تونه باشه(چون گفته متمایز 2 نمی تونه باشه) پس میشه 3 عدد.
عدد دومون یکی از اعداد بالا نمی تونه باشه بعلاوه ی صفر. باز میشه 3 عدد.
عدد آخر هم دو هستش.که یه عدده.
ضربشون میشه 9
همچنین برای چهار مثل عدد دو میشه.
در آخر با هم جمع می کنیم
16+9+9=34

   پروین دارجی
  1 شهریور 20:34

14 پرسش 19 پاسخ 105 امتیاز

نخست سه جای گشت میکشیم . دو حالت داریم یک حالت این که یکان صفر باشد یا هم 2 و 4 باشد .
اگر یکان صفر باشد .صدگان هر یک از 4 عدد بعدی میتواند باشد پس در جای گشت اول عدد 4 را مینویسیم . سپس دهگان میتواند 3 عدد دیگر باشد زیرا صفر و یک عدد دیگر استفاده شده اند . پس در جای گشت دوم عدد سه را مینویسیم در جای گشت آخر هم یک را و ضرب میکنیم . 12=4x3x1 پس در این حالت 12 عدد داریم
برای حالت بعدی باز هم سه جای گشت میگذاریم . اگر یکان 2 یا 4 باشد در جای گشت آخر 2 مینویسیم یعنی هر یک از اعداد 2 یا 4 میتوان در این جا قرار گرفت . برای صدگان 3 عدد باقی می ماند زیرا صفر نمی تواند صدگان باشد و یکی از دو عدد 2 و 4 هم که استفاده شده اند . برای دهگان هم که سه عدد باقی می ماند زیرا این بار صفر را هم می توان استفاده کرد . 18=3x3x2
18+12= 30
30 عدد