لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تابعی که محیط مستطیل را بر حسب عرض آن بیان کند.

   محسن سلطانی
  27 مرداد 21:12

20 پرسش 5 پاسخ 124 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

طول یک مستطیل 2 واحد بیشتر از 3 برابر عرض آن است. رابطه ای ریاضی بنویسید که محیط این مستطیل را بر حسب تابعی از عرض آن بیان کند.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسیـن رحمـان پـور
در 29 مرداد 20:35

11 پرسش 100 پاسخ 272 امتیاز

سلام
پاسخ خانم قاسم زاده جامع و مانع است. باتشکر از ایشان.

   پریسا قاسم زاده
در 28 مرداد 10:09

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

محیط مستطیل برابر مجموع مقدار طولها و عرض هاست.
یعنی
محیط مستطیل =دوتا عرض + دوتا طول
اگر مقدار طول رو مجهول L و مقدار عرض رو x خواهیم داشت:
L=3X+2
پس محیط مستطیل رو بر حسب متغیر مستقل X می توان نوشت:
(X)*2+2*(3x+2)
دو رو در پارانتز ضرب می کنیم و داریم:
6x+4+2x
2x , 6x را باهم جمع می کنیم و میشه
8x
در آخر:
8x+4=محیط مستطیل