لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیدا کردن اندازه ی قطر مربع با معلوم بودن صلع آن

   محمود رضا میرزایی
  27 مرداد 15:00

11 پرسش 49 پاسخ 332 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

قطر مربعی به ضلع a چقدر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمود رضا میرزایی
  27 مرداد 23:42

11 پرسش 49 پاسخ 332 امتیاز

متشکرم از شما خانم پدرام فر بسیار عالی جواب دادید .
بطور کلی اندازه ی قطر مربع برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر رادیکال 2

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   No Sense
  28 مرداد 0:18

55 پرسش 422 پاسخ 3273 امتیاز

ممنون از لطف شما

   No Sense
  27 مرداد 17:26

55 پرسش 422 پاسخ 3273 امتیاز

a ضربدر رادیکال ۲
طبق قضیه فیثاغورس
a^2+a^2=d^2
2a^2= d^2
d=رادیکال۲a^2
a = d ضربدر رادیکال ۲

   حسیـن رحمـان پـور
  28 مرداد 16:19

12 پرسش 107 پاسخ 234 امتیاز

سلام
اندازه ی قطر مربع برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر رادیکال 2.