لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بررسی نقطه جوش آب با دماسنج الکلی

   آیناز پدرام فر
  27 مرداد 12:59

10 پرسش 81 پاسخ 549 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

آیا میتوان با دماسنج الکلی نقطه جوش آب را بررسی کرد؟ چرا؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آیناز پدرام فر
در 28 مرداد 15:48

10 پرسش 81 پاسخ 549 امتیاز

جواب سوال :
خیر، چون آب در دمای ۱۰۰درجه سانتی گراد به جوش
می آید اما نقطه جوش الکل ۷۹درجه سانتی گراد است.
پس قبل از اینکه آب به دمای جوش برسد تمام الکل درون مخزن دماسنج بخار شده و احتمال ترکیدن دماسنج وجود دارد.
به طور کلی برای بررسی نقطه جوش مایعات باید از دماسنجی استفاده کنیم که نقطه جوش مایع درون آن اختلاف نسبتا خوبی با نقطه جوش مایع مورد نظر داشته باشد مثلا برای آب از دماسنج جیوه ای استفاده می کنیم.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   سیمین ناصح
در 28 مرداد 10:17

4 پرسش 65 پاسخ 175 امتیاز

بله چون رايج‌ترين نحوه ي انتخاب اندازه‌ي دماي مربوط به هر ارتفاع از ستون مايع، نحوه‌ي انتخابي است كه به درجه‌بندي سلسيوس يا سانتي‌گراد معروف است‌. در اين درجه‌بندي،‌ابتدا دماسنج را درون مقداري يخ خرد شده‌ي در حال ذوب قرار مي‌دهيم، به صورتي كه مخزن دماسنج به طور كامل داخل يخ باشد‌. هنگامي كه سطح جيوه در لوله‌ي باريك در محلي ثابت شده آن را علامت مي‌زنيم و عدد صفر را براي آن در نظر مي‌گيريم‌ سپس دماسنج را بالاي سطح آب خالص در حال جوش به صورتي مي‌گذاريم كه مخزن دماسنج در تماس كامل با بخار باشد‌ وقتي سطح جيوه در بالاترين ارتفاع قرار گرفت، آن را علامت مي‌زنيم و عدد صد را براي آن در نظر مي‌گيريم‌

   امیرعباس علمحمدی
در 24 شهریور 11:10

0 پرسش 21 پاسخ 21 امتیاز

خیر چون نقطه جوش الکل ۷۹- هست نمی‌تونیم با دماسنج الکلی نقطه جوش آب رو اندازه گرفت. دماسنج الکلی بیشتر در پزشکی به کار می‌ره. برای اندازه گیره نقطه جوش آب باید از دماسنج جیوه‌ای استفاده کرد

   حسیـن رحمـان پـور
در 28 مرداد 16:20

11 پرسش 100 پاسخ 272 امتیاز

سلام
بله. چون رايج‌ترين نحوه ي انتخاب اندازه‌ي دماي مربوط به هر ارتفاع از ستون مايع، نحوه‌ي انتخابي است كه به درجه‌بندي سلسيوس يا سانتي‌گراد معروف است‌. در اين درجه‌بندي،‌ابتدا دماسنج را درون مقداري يخ خرد شده‌ي در حال ذوب قرار مي‌دهيم، به صورتي كه مخزن دماسنج به طور كامل داخل يخ باشد‌. هنگامي كه سطح جيوه در لوله‌ي باريك در محلي ثابت شده آن را علامت مي‌زنيم و عدد صفر را براي آن در نظر مي‌گيريم‌ سپس دماسنج را بالاي سطح آب خالص در حال جوش به صورتي مي‌گذاريم كه مخزن دماسنج در تماس كامل با بخار باشد‌ وقتي سطح جيوه در بالاترين ارتفاع قرار گرفت، آن را علامت مي‌زنيم و عدد صد را براي آن در نظر مي‌گيريم‌.

   ریحانه سادات فروغی
در 28 مرداد 14:02

0 پرسش 52 پاسخ 44 امتیاز

بله چون رايج‌ترين نحوه ي انتخاب اندازه‌ي دماي مربوط به هر ارتفاع از ستون مايع، نحوه‌ي انتخابي است كه به درجه‌بندي سلسيوس يا سانتي‌گراد معروف است‌. در اين درجه‌بندي،‌ابتدا دماسنج را درون مقداري يخ خرد شده‌ي در حال ذوب قرار مي‌دهيم، به صورتي كه مخزن دماسنج به طور كامل داخل يخ باشد‌. هنگامي كه سطح جيوه در لوله‌ي باريك در محلي ثابت شده آن را علامت مي‌زنيم و عدد صفر را براي آن در نظر مي‌گيريم‌ سپس دماسنج را بالاي سطح آب خالص در حال جوش به صورتي مي‌گذاريم كه مخزن دماسنج در تماس كامل با بخار باشد‌ وقتي سطح جيوه در بالاترين ارتفاع قرار گرفت، آن را علامت مي‌زنيم و عدد صد را براي آن در نظر مي‌گيريم‌