لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

گرمای تلف شده از قسمت های مختلف یک ساختمان

   آیناز پدرام فر
  27 مرداد 12:56

10 پرسش 79 پاسخ 537 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در یک شب زمستانی که دمای داخل خانه °۲۰ سانتی گراد و دمای بیرون °۰ سانتی گراد است، از یک شیشه پنجره تک لایه به ابعاد ۲متر در ۲متر در مدت ۴ ساعت چند ژول گرما هدر میرود؟ k=5.7شیشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.