لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گرمای تلف شده از قسمت های مختلف یک ساختمان

   No Sense
  27 مرداد 12:56

55 پرسش 422 پاسخ 3268 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در یک شب زمستانی که دمای داخل خانه °۲۰ سانتی گراد و دمای بیرون °۰ سانتی گراد است، از یک شیشه پنجره تک لایه به ابعاد ۲متر در ۲متر در مدت ۴ ساعت چند ژول گرما هدر میرود؟ k=5.7شیشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.