لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعیین جمله nام یک دنباله

   مریم ج
  27 مرداد 3:59

5 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

جمله nام الگوی زیر را چگونه پیدا کنید. لطفا راه حل راواضح بیان کنید تا یاد بگیرم,...,1,3,6,10,15


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
  24 مهر 13:46

139 پرسش 791 پاسخ 5873 امتیاز

2/(n(n+1

راه حل: پیدا کردن ارتباط بین مقادیر اعداد(کاهشی یا افزایشی و قرینه یا معکوس شدن) و شماره هایشان

   Arman Matash
  6 شهریور 15:23

2 پرسش 108 پاسخ 370 امتیاز

با سلام.
ابتدا الگوی بین اعداد را پیدا میکنیم اعداد داده شده را مانند تعداد مثل یا مربع یا غیره در نظر میگیریم : مثال" 1(شماره شکل 1) یا عدد 15، شکل شماره 5 است بنابراین رابطه اعداد را باتوجه به شماره شکل و خود اعداد بدست میاوریم که میشو د: 2 /(1+شمار شکل )Xشماره شکل
وقتی رابطه را بدست اوردیم میتوانیم تعداد هرشماره شکل را بدست بیاوریم .حال به جای شماره شکل عدد n را قرارمیدهیم

   yasin Raisi
  27 مرداد 23:01

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

سلام به این نمونه الگو، الگوی مثلثی میگن که فرمول ثابتی مثل الگوی مربعی داره فرمول عبارت است از:
2÷(n×(n+1

   No Sense
  27 مرداد 11:30

55 پرسش 422 پاسخ 3273 امتیاز

سلام
ستون سوم اعداد در مثلث خیام پاسکال اعداد مثلثی رو نشون میده که شامل اعداد ۱ ۳ ۶ ۱۰ ۱۵.....
فرمول جمله n ام این اعداد برابر است با فرمول مجموع اعداد در ستون قبل مثلث خیام که شامل اعداد طبیعی میشود که برابر است با : (n×(n+1 تقسیم بر ۲
حالا اگه بخواهیم جمله n ام اعداد ستون چهارم مثلث که به اعداد تتراهدرال ... ۱.۴.۱۰
معروفند بدست بیاریم باید فرمول مجموع اعداد مثلثی رو بدست بیاریم که الان نمیتونم روششو توضیح بدم
ولی میشه ( n ( n+2)( n+1 تقسیم بر ۶
اگه میخوای بیشتر یاد بگیری فصل اول ریاضی تکمیلی تیزهوشان هشتم رو یه نگاهی بنداز
موفق باشی

   محمود رضا میرزایی
  27 مرداد 14:01

11 پرسش 49 پاسخ 332 امتیاز

n .... 4 3 2 1 شماره
(n(n+1))/2 .... 10 6 3 1 عدد مثلثی

یکی از راههای به دست آوردن سئوال شما الگویابی می باشد یعنی باید بتوانی بین شماره ی عدد و خود عدد رابطه ای پیدا کنی همانطور که در جدول بالا می بینی اگر دو شماره ی متوالی را در هم ضرب و سپس تقسیم بر 2 کنیم عدد مورد نظر به دست می آید .
به جزوه ی آموزشی فصل 1 ریاضی هفتم مراجعه کنید .

   
  28 مرداد 14:03

0 پرسش 41 پاسخ 35 امتیاز

ستون سوم اعداد در مثلث خیام پاسکال اعداد مثلثی رو نشون میده که شامل اعداد ۱ ۳ ۶ ۱۰ ۱۵.....
فرمول جمله n ام این اعداد برابر است با فرمول مجموع اعداد در ستون قبل مثلث خیام که شامل اعداد طبیعی میشود که برابر است با : (n×(n+1 تقسیم بر ۲
حالا اگه بخواهیم جمله n ام اعداد ستون چهارم مثلث که به اعداد تتراهدرال ... ۱.۴.۱۰
معروفند بدست بیاریم باید فرمول مجموع اعداد مثلثی رو بدست بیاریم که الان نمیتونم روششو توضیح بدم
ولی میشه ( n ( n+2)( n+1 تقسیم بر ۶
اگه میخوای بیشتر یاد بگیری فصل اول ریاضی تکمیلی تیزهوشان هشتم رو یه نگاهی بنداز