لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

انتهای کمان در کدام ناحیه مثلثاتی قرار دارد؟

   P.S ❤
  21 مرداد 18:24

9 پرسش 10 پاسخ 112 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر ۰›sinx × cosx و ۰‹cosx × cotx باشد، انتهای کمان x در کدام ناحیه مثلثاتی قرار دارد؟
١)اول
2)دوم
3)سوم
۴)چهارم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر حسین قلی نژاد
  22 مرداد 14:13

0 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

2

   امیر خاوری
  3 شهریور 18:10

0 پرسش 7 پاسخ 32 امتیاز

2

   GO Die .
  30 مرداد 20:32

11 پرسش 135 پاسخ 176 امتیاز

2 :)

   محمد ایزدی
  23 مرداد 14:27

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

چون حاصلضرب سینوس و کسینوس منفی هست یعنی مختلف العلامت هستن. یعنی یا ربع دو هست یا ربع چهار. حاصلضرب کسینوس در کتانژانت هم مثبت هست یعنی همعلامت هستن. یعنی یا ربع یک هست یا ربع دوم. با توجه با اشتراک این دو مطلب، انتهای کمان در ربع 2 قرار دارد.

   علیرضا رئیسی
  22 مرداد 18:06

2 پرسش 7 پاسخ 39 امتیاز

در ربع دوم قرار دارد

   امیر حسین قلی نژاد
  22 مرداد 14:14

0 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

2 می شه

   سالار صالحی
  21 مرداد 20:58

0 پرسش 21 پاسخ 101 امتیاز

چون حاصلضرب سینوس و کسینوس منفی است پس کتانژانت منفی است (چرا؟)
چون حاصلضرب کتانژانت در کسینوس مثبت است پس کسینوس منفی است
و بنابراین سینوس مثبت
درنتیجه انتهای کمان در ربع دوم قرار میگیرد (گزینه 2)

   Reza Rezaei
  21 مرداد 20:32

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

گزینه 2
sin , cos نمیتونن هردو مثبت یا منفی باشن چون ضربشون بیشتر از صفر میشه . میتونی امتحان کنی .
پس ربع اول و سوم نیست .
اگر ربع چهارمه sin منفیه و cos مثبت هست ولی اینجوری cot منفی میشه و منفی cos در مثبت cot جوابش منفی میشه ..
پس فقط ربع دوم چون cos منفی و cot منفی و جواب ضرب اینها بزرگتر از صفره .
 

   Mahdi Grahajlo
  23 مرداد 0:21

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

تعریف نمیخواد خواهرم جوابش شماره ۲ چون همین