لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کتاب هایی در زمینه تاریخ عمومی

   شمسی شعبانی
  17 مرداد 15:22

89 پرسش 120 پاسخ 552 امتیاز
تاریخ (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

چند کتاب را که در زمینه تاریخ عمومی تٲلیف شده اند را نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
در 11 شهریور 12:54

36 پرسش 81 پاسخ 480 امتیاز

تاریخ نگاری عمومی یکی از شاخه های تاریخ نگاری در ایران است که از قرن سوم هجری قمری آغاز شد و تا اواخر عصر قاجار تداوم یافت. مؤلفان این دسته از آثار، نگارش تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز می کردند و سپس به شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پرداختند. پس از آن، تاریخ اساطیری ایران را از کیومرث آغاز و به پایان دوره ساسانیان ختم می کردند. در ادامه، رویدادهای تاریخ اسلام و سلسله های ایرانی را تا زمان حیات خود ثبت و ضبط می کردند.
1- تاریخ طبری: محمد بن جریر طبری
2- تاریخ بلعمی: ابوعلی بلعمی
3- جامع التواریخ: رشیدالدین همدانی
4- تاریخ روضه الصفا: محمد بن خاوند شاه

   پروین دارجی
در 1 شهریور 17:57

11 پرسش 20 پاسخ 105 امتیاز

عبرتگاه تاریخ ،،، تنها کتاب تاریخی که خوندم.