لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کتاب هایی در زمینه تاریخ عمومی

   شمسی شعبانی
  17 مرداد 15:22

127 پرسش 173 پاسخ 900 امتیاز
تاریخ (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

چند کتاب را که در زمینه تاریخ عمومی تٲلیف شده اند را نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  28 آبان 19:05

6 پرسش 173 پاسخ 760 امتیاز

تاریخ طبری :محمدبن جریر طبری
تاریخ بلعمی :ابو علی بلعمی
جامع اتواریخ:خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی
تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیا والملوک الخلفاء:محمدبن خاوند شاه

   آرمین عبدالحسینی
  11 شهریور 12:54

52 پرسش 89 پاسخ 651 امتیاز

تاریخ نگاری عمومی یکی از شاخه های تاریخ نگاری در ایران است که از قرن سوم هجری قمری آغاز شد و تا اواخر عصر قاجار تداوم یافت. مؤلفان این دسته از آثار، نگارش تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز می کردند و سپس به شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پرداختند. پس از آن، تاریخ اساطیری ایران را از کیومرث آغاز و به پایان دوره ساسانیان ختم می کردند. در ادامه، رویدادهای تاریخ اسلام و سلسله های ایرانی را تا زمان حیات خود ثبت و ضبط می کردند.
1- تاریخ طبری: محمد بن جریر طبری
2- تاریخ بلعمی: ابوعلی بلعمی
3- جامع التواریخ: رشیدالدین همدانی
4- تاریخ روضه الصفا: محمد بن خاوند شاه

   mAhOoR mels
  29 آبان 22:11

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

تاریخ طبری :محمدبن جریر طبری تاریخ بلعمی :ابو علی بلعمی جامع اتواریخ: فضل الله همدانی

   پروین دارجی
  1 شهریور 17:57

15 پرسش 19 پاسخ 115 امتیاز

عبرتگاه تاریخ ،،، تنها کتاب تاریخی که خوندم.